Influenzavirus (genotypisk resistens over for neuraminidasehæmmer) (R-nr. 659)

Indikation

Resistensbestemmelse for neuraminidasehæmmere efter påvisning af influenzavirus. Behandlingssvigt ved behandling med neuraminidasehæmmere herunder Tamiflu og Zanamivir.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Svælgpodning
  • Luftvejsaspirat fra sug af øvre eller nedre luftveje
  • Ekstraheret RNA med indhold af influenza gener

Rekvirering

Blanket nr. 2 "Virus" (blå kant).

Svar

Påvisning eller fravær af mutationer i N-genet og tolkning heraf. Påvist/ikke påvist hører til anden diagnostik og er ikke med i denne analyse.

Svartid

Svar afgives 3-4 hverdage efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Fund af specifikke mutationer i neuraminidasegenet fra influenza A virus eksempelvis H1N1, H3N2 og H5N1 samt influenza B virus kan indikere resistens over for neuraminidasehæmmere. Ud fra mutationsprofil og fænotypiske assay vurderes om der er ingen, middel eller høj resistens overfor de specifikke lægemidler.

Bemærkning

Der er hidtil kun fundet få eksempler på zanamivirresistens i kliniske prøver. Forekomsten af resistensmutationer afhænger af virus' N-type og er således forskellig for de cirkulerende subtyper H1N1, H3N2 og influenza B.

Analysens princip

RT-PCR amplifikation efterfulgt af sanger sekventering og/eller dybdesekventering ved next generation sequencing. Samt fænotypisk undersøgelse af følsomheden overfor de antivirale stoffer, når prøvens beskaffenhed tillader det.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Mastermix (PCR og sekveserings primere)
Internt reference nummer: R-nr. 659
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

Oseltamivir resistens, Zanamivir resistens

Bestillingskode

SSI00659
321125000010151 Influenza virus Genotypisk neuraminidasehæmmer resistens - Podning - Svælg
321126000100000 Influenza virus Genotypisk neuraminidasehæmmer resistens - Aspirat {opsug}
321129005000000 Influenza virus Genotypisk neuraminidasehæmmer resistens - Ekstraheret DNA/RNA

Svarkode

SSI00659 Influenza genotypisk resistens
SVI00006
SVI00007

Pris

Artikel nr. Pris 2024
76624 2.756,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Virus Overvågning & Forskning (VOF)

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00