Influenzavirus (genotypisk resistens over for neuraminidasehæmmer) (R-nr. 659)

Indikation

Resistensbestemmelse for neuraminidasehæmmere efter påvisning af influenzavirus. Behandlingssvigt ved behandling med neuraminidasehæmmere herunder Tamiflu og Zanamivir.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Svælgpodning
  • Luftvejsaspirat fra sug af øvre eller nedre luftveje
  • Ekstraheret RNA med indhold af influenza gener

Rekvirering

Blanket nr. 2 "Virus" (blå kant).

Svar

Påvisning eller fravær af mutationer i N-genet og tolkning heraf. Påvist/ikke påvist hører til anden diagnostik og er ikke med i denne analyse.

Svartid

Hasteanalyser udføres kun efter aftale med influenzalaboratoriet.

Tolkning og reference-værdier/interval

Fund af specifikke mutationer i neuraminidasegenet fra influenza A virus eksempelvis H1N1, H3N2 og H5N1 samt influenza B virus kan indikere resistens over for neuraminidasehæmmere.

Bemærkning

Der er hidtil kun fundet få eksempler på zanamivirresistens i kliniske prøver. Forekomsten af resistensmutationer afhænger af virus' N-type og er således forskellig for de cirkulerende subtyper H1N1, H3N2 og influenza B.

Analysens princip

RT-PCR amplifikation efterfulgt af sanger sekventering og/eller dybdesekventering ved next generation sequencing.

Synonym

Oseltamivir resistens, Zanamivir resistens

Bestillingskode

SSI00659
321125000010151 Influenza virus Genotypisk neuraminidasehæmmer resistens - Podning - Svælg
321126000100000 Influenza virus Genotypisk neuraminidasehæmmer resistens - Aspirat {opsug}
321129005000000 Influenza virus Genotypisk neuraminidasehæmmer resistens - Ekstraheret DNA/RNA

Svarkode

SVI00006
SVI00007

Pris

Artikel nr. Pris 2019
76624 2.655,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Virus og Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Virus Overvågning og Forskning (VOF)

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00