Zoonotisk influenza (inkl. fugle- og svineinfluenza) (PCR) (R-nr. 641)

Indikation

Mistanke om smitte af menneske med influenza fra dyr inkl. fugle- og svineinfluenza.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et eller flere af følgende prøvematerialer:

  • Svælgpodning/sug
  • Nasopharynxsekret
  • Ekspektorat
  • Trachealsekret
  • BAL
  • Næsepodning
  • Øjenpodning ved øjenbetændelsessymptomer

Om prøvematerialet:
Næsepodning foretages fra bagerste del af næsehulen.

Podninger indsendes i UTM/VTM (universel/virus transportmiddel). Undgå at anvende kulpodepinde.

Nasopharynxsekret opsamles ved nasopharyngeal sugning. Ekspektorat opsamles i ekspektoratdåse.

BAL-væske (0,5 mL) opsamles i spidsglas med virustransportmedium.

Øjepodning foretages fra ét øje, podepinden anbringes i UTM/VTM.

Analysen kan udføres på andre prøvematerialer - dog med forbehold for svaret

Prøven tages tidligt i sygdommens akutte fase, helst i de første 2-3 sygdomsdage.

Særligt for nuværende situation med fugleinfluenza af subtypen H5N8:
På baggrund af udbruddet af fugleinfluenza H5N8 blandt danske vilde fugle samt i danske fjerkræbesætninger er der udsendt information fra Sundhedsstyrelsen til landets praktiserende læger, vagtlæger og øvrigt akutberedskab. 

Infektion hos mennesker med dette influenzavirus er indtil nu ikke blevet påvist, og risikoen herfor anses for at være meget lille.

Fra personer i risiko jævnfør informationsbrev udtages relevante prøver. Det bedst egnede materiale er podning eller sug fra svælget. Der podes også fra øje ved øjenbetændelsessymptomer. Podning foretages med podepind, som anbringes i virus/universeltransportmedium (VTM/UTM). Der tages desuden en blodprøve i sterilt tørglas uden tilsætning.

Rekvirering

På Statens Serum Institut analyseres prøver for zoonotisk influenza kun efter forudgående telefonisk aftale ved prøveafsendelse. Ring til virologisk vagthavende tlf: 40336379 mandag-torsdag 9.00-15.30, fredag 9.00-15.00, uden for normal arbejdstid kontaktes infektionsepidemiologisk vagthavende på telefon 4131 7404.

Undersøgelsen kan efterfølgende rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 2 "Virus" (blå kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Prøven sendes med almindelig post eller taxa ved hasteprøver. (Hasteprøver efter aftale med virologisk vagt på telefon 4033 6379 mandag-torsdag 9.00-15.30, fredag 9.00-15.00, uden for normal arbejdstid kontaktes infektionsepidemiologisk vagthavende på telefon 4131 7404).

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist

Svartid

Svar afgives 2-3 hverdage efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Ved negative analysesvar og stærk klinisk mistanke om zoonotisk influenza bør prøverne gentages.

Bemærkning

Analyserne for zoonostisk influenza består af en kombination af analyser for influenza, som påviser samtlige influenza A subtyper. Analyserne inkluderer også differentialdiagnostiske tests for andre virale luftvejsvirus. Ved mistanke om fugleinfluenza foreslås analyse for Chlamydia psittaci og andre bakterielle årsager til luftvejsinfektion.

Analysens princip

Multiplex real time RT-PCR. Ved positiv influenza A kan sekventering af influenza generne udføres. Herved udføres også genotypisk resistens bestemmelse for anti-virale lægemidler mod influenza.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Mastemix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 641
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

Fugleinfluenza, aviær influenza, svineinfluenza

Bestillingskode

SSI00641 Syst(spec.)— Zoonotisk fugle- & svineinfluenza
321132014000000 Influenza virus DNA/RNA (zoonotiske fugle- og svineinfluenzavirus) - Ekspektorat
321132016000000 Influenza virus DNA/RNA (zoonotiske fugle- og svineinfluenzavirus) - Trakealsekret
321132017000000 Influenza virus DNA/RNA (zoonotiske fugle- og svineinfluenzavirus) - Nasopharynxsekret
321135000010151 Influenza virus DNA/RNA (zoonotiske fugle- og svineinfluenzavirus) - Podning - Svælg
321135000010242 Influenza virus DNA/RNA (zoonotiske fugle- og svineinfluenzavirus) - Podning - Næsesvælgrum (nasopharynx)
321136015000000 Influenza virus DNA/RNA (zoonotiske fugle- og svineinfluenzavirus) - Bronkoalveolær lavage {BAL}

Svarkode

NPU58647 Syst(spec.)— Influenza A virus+ B virus(RNA)
NPU12113 Syst(spec.)—Poliovirus; arb.k.(proc.) = ?
NPU14462 Syst(spec.)—Adenovirus(DNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU14644 Syst(spec.)—Enterovirus(RNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU27677 Syst(spec.)—Human coronavirus 229E(RNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU27682 Syst(spec.)—Human coronavirus NL63(RNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU27687 Syst(spec.)—Human coronavirus OC43(RNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU28215 Syst(spec.)—Metapneumovirus(RNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU28216 Syst(spec.)—Parainfluenzavirus(RNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU28217 Syst(spec.)—Respiratorisk syncytialvirus(RNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU53026 Syst(spec.)—Parechovirus(RNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU53973 Syst(spec.)—Human coronavirus HKU1(RNA); arb.k.(proc.) = ?
SSI00274 Syst(spec.)— Rhinovirus(RNA)
SSI00641 Syst(spec.)— Zoonotisk influenza(RNA)

Pris

Artikel nr. Pris 2024
74255 4.962,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Virus PCR

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00