Influenzavirus (subtypning) (R-nr. 639)

Indikation

Anvendes primært i forbindelse med influenzaovervågning.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Podning fra svælg/tonsiller
  • Sug af aspirat fra øvre/nedre luftveje
  • Ekstraheret RNA

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 2 "Virus" (blå kant).

Svar

Påvist eller ikke påvist, samt evt. angivelse af subtype.

Svartid

Svar afgives 2-3 hverdage efter prøvens modtagelse.

Bemærkning

Undersøgelsen er først og fremmest led en influenzaovervågningen, men kan naturligvis udføres på begæring fra landets læger inkl. Klinisk Mikrobiologiske afdelinger.

Analysens princip

Real time multiplex RT-PCR.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Mastermix (PCR og sekveserings primere)
Internt reference nummer: R-nr. 639
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Bestillingskode

SSI00639
321095000010151 Influenza virus Subtypning - Podning - Svælg
321099005000000 Influenza virus Subtypning - Ekstraheret DNA/RNA
321092017000000 Influenza virus Subtypning - Nasopharynxsekret
321092014000000 Influenza virus Subtypning - Ekspektorat
321092016000000 Influenza virus Subtypning - Trakealsekret
321096015000000 Influenza virus Subtypning - Bronkoalveolær lavage {BAL}
321095000010241 Influenza virus Subtypning - Podning - Næsehule (cavum nasi)

Svarkode

SSI00639

Pris

Artikel nr. Pris 2024
74252 1.709,00

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Virus Overvågning & Forskning (VOF)

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00