Fusarium (DNA) (R-nr. 191)

Indikation

Keratit eller dissemineret fusariose.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

 • Skrab (fx fra hornhinde)
 • Podning (fra cornea)
 • Væske
 • Væv/biopsi
 • Hud
 • Negl
 • BAL
 • Ekspektorat
 • Knoglemarv
 • Pus 
 • Blod uden tilsætning eller EDTA-blod >2 mL

Undersøgelse på spinalvæske og andre materialer udføres ikke uden forudgående telefonisk kontakt til Mykologisk laboratorium.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 11 "Svampe og parasitter" (mørk orange kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2 - 8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

 • Påvist (inkl. artsnavn)
 • Ikke påvist

Svartid

Svar afgives 1-3 hverdage efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Undersøgelse for de tre hyppigste humanpatogene Fusarium arter:
Fusarium solani kompleks DNA
Fusarium dimerum kompleks DNA
Fusarium oxysporum kompleks DNA

Der angives ved positivt fund:
PÅVIST samt angivelse af Fusarium species.

Ved negative fund skrives:
IKKE PÅVIST samt angivelse af, hvilke Fusarium species, der er testet for.

Et negativt svar udelukker ikke infektion forårsaget af Fusarium og ved fortsat mistanke anbefales ny prøve samt evt. dyrkning.

Hvis prøven er svagt positiv svares med kommentar:
Der er kun påvist få kopier af denne art/genus, kolonisation/forurening kan derfor ikke udelukkes.

Sensitivitet og specificitet

Bestemmelse af analytisk sensitivitet og specificitet pågår. Klinisk sensitivitet og specificitet kan ikke beregnes på grund af sygdommens sjældenhed og det modtagne kliniske materiales forskellighed.

Analysen har vist sig nøjagtig på species-kompleks niveau og er anvendt med succes ifm. fire tilfælde af Fusarium keratitis og en patient med infektion i huden.
Sammenholdt med kliniske fund har der ikke været falsk positive fund.

Til dato er 34 patienter undersøgt.
Fem patienter har fået påvist Fusarium DNA, hvoraf fire blev bekræftet ved mikroskopi og dyrkning. Den femte patient havde klinisk keratitis, forenelig med Fusarium keratitis.
29 patienter havde negativ PCR og negativ blankophor mikroskopi og fravær af andre relevante fund.

Analysens princip

Påvisning af Fusarium DNA vha. species specifikke prober i en real-time PCR baseret analyse.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Diverse reagenser, medier, mikroskopi mm.
Internt reference nummer: R-nr. 191
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Bestillingskode

SSI00191
222014010000000 Fusarium DNA/RNA - Afskrab
222015000000000 Fusarium DNA/RNA - Podning
222016020000000 Fusarium DNA/RNA - Væske
222014000000000 Fusarium DNA/RNA - Væv
222016015000000 Fusarium DNA/RNA - Bronkoalveolær lavage (BAL)
222012014000000 Fusarium DNA/RNA - Ekspektorat
222011020000000 Fusarium DNA/RNA - Spinalvæske
222011006000000 Fusarium DNA/RNA - Knoglemarv
222012020000000 Fusarium DNA/RNA - Pus

Svarkode

SSI00191

Pris

Artikel nr. Pris 2024
100957, 102334 1.378,00

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00