Akantamøbe (DNA) (R-nr. 098)

Indikation

Akantamøbekeratitis, infektion af cornea (hornhinden) med amøben akantamøbe (Acanthamoeba).

Mistanke om Granulomatøs, amøbær encephalitis (GAE).

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Biopsi
  • EDTA-blod 2 mL
  • Podning
  • Skrab
  • Spinalvæske 0,5 mL
  • Væv

Ved klinisk mistanke om keratitis indsendes afskrabet cornealt epitel i ca. 0,5-1,0 mL sterilt saltvand. Alternativt indsendes vat/podepind efter podning af cornea, også i sterilt saltvand (denne sidste metode formodes at være mindre sensitiv end den førstnævnte).

Ved mistanke om granulomatøs amøbær encephalitis indsendes biopsimateriale i sterilt saltvand eller min. 0,5 mL spinalvæske i rent/sterilt rør.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 11 "Svampe og parasitter" (mørk orange kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøvetagningsrør med beskyttelsesrør.

Prøven opbevares ved stuetemperatur ind til forsendelse. 

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist
  • Inkonklusiv

Svartid

Svar afgives 1-2 hverdage efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Positivt resultat påviser infektion med akantamøbe arter.

Bemærkning

Det er vigtigt at skalpel eller lignende brugt til at foretage afskrabet ikke medsendes i det sterile saltvand. Medsend evt. vat/podepind hvis dette er brugt til at overføre cornea skrabet til saltvandet.

Sensitivitet og specificitet

Sensitivitet: Følsomheden ved PCR er fundet højere end ved mikroskopi eller dyrkning.

Specificitet: Metoden er specifik for akantamøbe arter.

Analysens princip

PCR-DNA.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Mastermix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 098
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

Akantamøbekeratitis

Bestillingskode

SSI00098
420301000800000 Acanthamoeba DNA/RNA - Blod (EDTA-glas)
420301020000000 Acanthamoeba DNA/RNA - Spinalvæske
420304000000000 Acanthamoeba DNA/RNA - Væv
420304001000000 Acanthamoeba DNA/RNA - Biopsi
420304010010070 Acanthamoeba DNA/RNA - Afskrab - Cornea
420305000010070 Acanthamoeba DNA/RNA - Podning - Cornea

Svarkode

SSI00098

Pris

Artikel nr. Pris 2024
84635 1.466,00
84636 

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik 

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00