Akantamøbe (DNA) (R-nr. 098)

Indikation

Akantamøbekeratitis, infektion af cornea (hornhinden) med amøben akantamøbe (Acanthamoeba).

Mistanke om Granulomatøs, amøbær encephalitis (GAE).

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Biopsi
  • EDTA-blod 2 mL
  • Podning
  • Skrab
  • Spinalvæske 0,5 mL
  • Væv

Ved klinisk mistanke om keratitis indsendes afskrabet cornealt epitel i ca. 0,5-1,0 mL sterilt saltvand. Alternativt indsendes vat/podepind efter podning af cornea, også i sterilt saltvand (denne sidste metode formodes at være mindre sensitiv end den førstnævnte).

Ved mistanke om granulomatøs amøbær encephalitis indsendes biopsimateriale i sterilt saltvand eller min. 0,5 mL spinalvæske i rent/sterilt rør.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres via WebReq i modulet "Klinisk Kemi" eller på blanket nr. 11 "Svampe og parasitter" (mørk orange kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøvetagningsrør med beskyttelsesrør.

Prøven opbevares ved stuetemperatur ind til forsendelse. 

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist
  • Inkonklusiv

Svartid

Svar afgives 1-2 hverdage efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Positivt resultat påviser infektion med akantamøbe arter.

Bemærkning

Det er vigtigt at skalpel eller lignende brugt til at foretage afskrabet ikke medsendes i det sterile saltvand. Medsend evt. vat/podepind hvis dette er brugt til at overføre cornea skrabet til saltvandet.

Relaterede undersøgelser

Sensitivitet og specificitet

Sensitivitet: Følsomheden ved PCR er fundet højere end ved mikroskopi eller dyrkning.

Specificitet: Metoden er specifik for akantamøbe arter.

Undersøgelsens princip

PCR-DNA.

Synonym

Akantamøbekeratitis

Bestillingskode

SSI00098
420301000800000 Acanthamoeba DNA/RNA - Blod (EDTA-glas)
420301020000000 Acanthamoeba DNA/RNA - Spinalvæske
420304000000000 Acanthamoeba DNA/RNA - Væv
420304001000000 Acanthamoeba DNA/RNA - Biopsi
420304010010070 Acanthamoeba DNA/RNA - Afskrab - Cornea
420305000010070 Acanthamoeba DNA/RNA - Podning - Cornea

Svarkode

SSI00098

Pris

Artikel nr. Pris 2019
84635 1.512,00
84636 

Henvendelse

Bakterier, Parasitter og Svampe
Mykologisk og Parasitologisk Specialdiagnostik 

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00