MFR-vaccine

Levende, svækket vaccine mod mæslinger, fåresyge og røde hunde.
Til injektion.

Produktresumé
MMRVaxpro

Vaccinens indhold

Vaccinen indeholder levende, svækket mæslinge-, fåresyge- og røde hunde-virus.

Målgruppen for vaccination

Vaccinen gives i henhold til det danske børnevaccinationsprogram fra 12-måneders alderen.
Vaccinen kan gives fra 9-måneders alder og under særlige omstændigheder fra 6-måneders alderen.
Ikke-immune voksne, hvilket primært omfatter personer født efter 1974, bør MFR-vaccineres, særligt inden rejse til områder med cirkulation af mæslinger, se Gratis mæslingevaccination af voksne.
Voksne kvinder, som ikke har haft røde hunde, eller ikke har beskyttende antistoffer mod sygdommen, bør vaccineres. Vaccinen gives i form af en gratis MFR-vaccination.

Vaccinen kan gives af praktiserende læge også ved kendt allergi overfor æg, da vaccinen kun indeholder små mængder æggeprotein, som i praksis ikke giver anledning til alvorlige reaktioner, se Allergi og vaccination

Vaccinationsdosis

Vaccinen gives 2 gange i henhold til det danske børnevaccinationsprogram. Minimumsintervallet mellem de to MFR-vaccinationer er én måned
Voksne personer, som ikke er vaccineret i henhold til det danske børnevaccinationsprogram og ikke har haft sygdommene, kan også vaccineres gratis. For yderligere information om behov for MFR vaccination, se Er jeg beskyttet mod mæslinger? Voksne fra 18 år skal kun have én vaccination. Voksne, der som barn har modtaget én MFR-vaccination, skal ikke vaccineres yderligere.
De foretrukne injektionssteder er den anterolaterale region af låret hos små børn og deltoidearegionen hos større børn, unge og voksne.
Begrænset beskyttelse mod mæslinger kan opnås ved vaccination op til 72 timer efter udsættelse for smitte.

Hvem bør ikke vaccineres?

I tilfælde af akut sygdom ledsaget af feber over 38,50,C, bør vaccinationen udskydes.
Personer, som har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination med vaccinen.
Personer med alvorlig allergi overfor et eller flere af indholdsstoffer i vaccinen, dette gælder dog ikke personer med æggeallergi, se Allergi og vaccination
Personer vaccineret med anden levende vaccine inden for de seneste 4 uger. Se Levende og inaktiverede vacciner
Personer, der er behandlet med blodtransfusion eller gammaglobulin (koncentrat af antistoffer) inden for de seneste 6 måneder, dog 8 måneder ved i.v. indgift.
Personer med nedsat immunforsvar (enten medfødt, pga. sygdom eller immunsvækkende behandling).
I tvivlstilfælde henvises til egen læge.

Graviditet og amning

Vaccinen må ikke gives til gravide, og graviditet bør undgås én måned efter vaccination.
Amning: svækket røde hundevirus kan passere over i modermælk og kan overføres til brystnærede spædbørn; der er dog ikke observeret alvorlig sygdom hos børn i sådanne tilfælde. En ammende kvinde kan derfor godt vaccineres.

For yderligere information vedrørende utilsigtet vaccination af gravid, se Spørgsmål og svar om MFR-vaccination.

Der henvises til egen læge.

Hyppigste bivirkninger

Rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet, hovedpine, utilpashed, feber og udslæt.
For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Beskyttelsesvarighed

MFR-vaccination udført i henhold til det danske børnevaccinationsprogram forventes at give livslang beskyttelse.