Difteri-tetanus-kighoste-vaccine (Boostrix)

Inaktiveret vaccine mod difteri, stivkrampe og kighoste
Til injektion

Produktresumé
Boostrix

Vaccinens indhold

Vaccinen indeholder toksiner fra difteri-, stivkrampe- og kighostebakterier i en fuldstændig afgiftet form (toksoider).

Målgruppen for vaccination

Personer i aldersgruppen fra 4 år og opefter, som ønskes revaccineret mod difteri, stivkrampe og kighoste.
Vaccinen kan også anvendes til beskyttelse mod kighoste hos spædbørn op til 3 måneder ved vaccination af den gravide i 2. eller 3. trimester af graviditeten.

Fra 1. november 2019 og til 31. marts 2023 har det været muligt for gravide at blive vaccineret gratis mod kighoste, normalt fra graviditetens fulde 24 uger til fulde 32 uger. På baggrund af den aktuelle stærkt øgede forekomst af kighoste i sommeren 2023, genindføres dette midlertidige tilbud, og fra d. 1. august 2023 vil det igen være muligt for gravide at blive vaccineret gratis mod kighoste, normalt fra graviditetens fulde 24 uger til fulde 32 uger, men frem til én uge før forventet fødsel.

Vaccinationsdosis

Der gives én dosis i forbindelse med revaccination.

Vaccinen gives dybt intramuskulært i overarmens deltamuskel (m.deltoideus). Se Injektionsteknik.

Der henvises til produktresuméet.

Hvem bør ikke vaccineres?

I tilfælde af akut sygdom med høj feber (over 38°C) bør vaccinationen udskydes. Milde infektioner som almindelig forkølelse og let feber op til 38°C giver ikke anledning til at udskyde vaccination.

Personer som har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination med vaccinen eller overfølsomhed overfor et eller flere af indholdsstofferne.

Personer, som har oplevet encefalopati af ukendt årsag, der er opstået inden for 7 dage efter en tidligere immunisering med en kighoste-holdig vaccine.

Personer, som har oplevet forbigående thrombocytopeni eller neurologiske komplikationer efter tidligere vaccination mod difteri og/eller stivkrampe.

I tvivlstilfælde henvises til egen læge.

Graviditet og amning

Kighostevaccination i graviditeten er sikker for både mor og barn, og medfører god beskyttelse af barnet mod kighoste i månederne efter fødslen. Det anbefales, at gravide kighostevaccineres i hver graviditet, for at sikre at flest mulige antistoffer overføres til barnet inden fødslen.

Virkningen på ammede spædbørn efter indgivelse af diTeki-vaccine til mødrene er ikke undersøgt, hvorfor potentielle risici og fordele ved vaccination skal opvejes.

Hyppigste bivirkninger

Forbigående hovedpine, utilpashed, rødme/hævelse/ømhed på injektionsstedet og træthed.

Der bør gå mindst 4 uger efter seneste diTe-revaccination pga. risikoen for en kraftig lokal reaktion på injektionsstedet. Hvis der er givet diTe-revaccination/diTe-holdig vaccine indenfor de seneste 12 måneder, er der fortsat en øget risiko for en lokal reaktion på injektionsstedet.

Formodede bivirkninger efter vaccination skal indberettes elektronisk til Lægemiddelstyrelsen på meldenbivirkning.dk.

Da vaccinen ikke har været anvendt før i Danmark i et vaccinationsprogram, er den underlagt skærpet overvågning af Lægemiddelstyrelsen. Det betyder, at læger og jordemødre er forpligtet til at indberette alle formodede bivirkninger ved vaccinen hos både gravide og børn af disse. Alle formodede bivirkninger inkluderer også kendte bivirkninger.

Hvis der er tale om alvorlige bivirkninger, skal disse være indberettet til Lægemiddelstyrelsen senest 15 dage efter, at symptomerne opstår.

For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Beskyttelsesvarighed

Efter revaccination varer beskyttelsen mod difteri og stivkrampe i mindst 10 år. Varigheden af beskyttelse mod kighoste er begrænset til 5-10 år for kvinden, men det anbefales som anført, at kighostevaccinere i hver graviditet.