Infektionsepidemiologi & Forebyggelse

Infektionsepidemiologi & Forebyggelse

Kontakt

Infektionsepidemiologi & Forebyggelse

Formål:

At forebygge infektioner ved overvågning af infektionssygdomme og vaccinationstilslutning, sundhedsfaglig rådgivning og formidling om infektioner og infektionshygiejne, samt deltagelse i det operationelle beredskab ved udbrud.

Opgaver:

  • National overvågning af infektioner samt tilslutning til vaccinationsprogrammer 
  • Operativ assistance ved sygdomsudbrud, eksempelvis ved at finde smittekilden til fødevarebårne udbrud ved hjælp af analytisk epidemiologiske metoder
  • Rådgivning til landets læger og andet sundhedspersonale vedr. forebyggelse af smitsomme sygdomme, infektionshygiejne og vaccinationer.
  • Udvikling af faglige standarder for infektionshygiejne og tilbyder auditering og faglig kvalitetsvurdering af den danske hygiejniske standard
  • Information om forebyggelse af infektioner under udlandsrejse gennem instituttets hjemmeside.
  • Formidling af viden om forekomst af smitsomme sygdomme, sygdomsudbrud og forebyggelse samt infektionshygiejne gennem SSIs hjemmeside, nyhedsbreve som EPI-NYT, INFLUENZA-NYT, CEI-NYT og andre medier.
  • Udsender påmindelser til forældre om manglende børnevaccination 
  • Uddannelse, bl.a. af kommende speciallæger i samfundsmedicin, master- og ph.d. studerende samt EPIET-studerende
  • Forskning, dokumentation og udvikling inden for infektionsepidemiologi
  • Internationale opgaver: Afdelingen er nationalt kontaktpunkt for det europæiske EWRS varslingssystem og det verdensomspændende varslingssystem IHR under WHO. Afdelingen deltager i den fælleseuropæiske sygdomsovervågning og -kontrol gennem ECDC og samarbejde med WHO og deltager i flere europæiske projekter og programmer (EuroMOMO, VENICE, I-MOVE, ADVANCE, EU-EJP, EU-JAV etc)

Afdelingschef

Palle Valentiner-Branth