Forskning i Candida infektioner

På SSI forsker vi i hyppigheden af alvorlige Candida infektioner, og hvordan de kan påvises og behandles.

Fokusområder og formål 

Baggrund 

Candida er en del af vores almindelige slimhinde- og tarmflora. Den kan dels forårsage banale, men generende slimhindeinfektioner, som trøske i mundhulen og vaginitis hos kvinder. Candida kan imidlertid også forårsage alvorlige infektioner, såsom blodforgiftning, men kun hos patienter, der i forvejen har en sygdom, der gør dem modtagelige. 

Blodforgiftning 

Svampe-afsnittet er primus motor i en national overvågning af fungæmi (alvorlige invasive infektioner med Candida og visse andre svampe arter i blodbanen). Vi undersøger disse infektioners hyppighed og resistensforhold i samarbejde med landets klinisk mikrobiologiske afdelinger. Vi har vist, at vi i Danmark har en mindst 3 gange så høj hyppighed af disse infektioner, end man har i de andre nordiske lande. Infektionen rammer fortrinsvis folk, der i forvejen er svækkede, eksempelvis patienter på intensiv afdelinger, patienter med kompliceret abdominal kirurgi, cancer eller leukæmi.

Forskningen har betydning for udarbejdelse og opdatering af behandlingsvejledninger og for at karakterisere risikopatientgrupper, der kan have gavn at forebyggende behandling.

Diagnostik

Tidlig diagnostik og behandling er afgørende for at patienten bliver rask. Derfor forsker vi i udvikling af ny hurtig og følsomme diagnostiske undersøgelser til påvisning af alvorlige Candida svampeinfektioner. 

Resistens

Lige så vigtig er korrekt resistensbestemmelse for valg af den rette behandling. SSIs svampelaboratorium er Europæisk udviklingslaboratorium for resistensbestemmelse af svampe. Vi har derfor en nøgleposition for metode optimering af resistensbestemmelse af svampe arter for kliniske svampemidler, for potentielle nye svampemidler under udvikling og afprøvning, og for fastlæggelse af følsomheds grænseværdier i Europæisk regi (EUCAST). Resistensbestemmelse in vitro undersøges ved standardiserede metoder (EUCAST E.Def 7.3.2) og in vivo i følgende dyremodeller: a) hæmatogen candidiasis musemodel og en mindre omkostningstung "møl-larve" model.

Endelig forsker SSI i de molekylære mekanismer, der er årsag til resistens i Candida, og hvor hyppigt de forekommer.

Link til publikationer

PubMed - Maiken Cavling Arendrup
Maiken Cavling Arendrup

Kontakt

Maiken Cavling Arendrup, Prof., Overlæge, Fagchef, PhD., Dr. Med., FESCMID, Bakterier, parasitter og svampe / Svampeforskning
T. 32683223 @. maca@ssi.dk Se profil