Forskning i Aspergillus

Svampeafsnittet forsker i hyppigheden af alvorlige Aspergillus infektioner og hvordan de kan påvises og behandles

Baggrund

Aspergillus svampen findes vidt udbredt i miljøet, i jord, luft, kompost, byggematerialer og meget mere. Vi inhalerer hver dag mellem 10 og 100 svampesporer per kubikmeter luft, når vi trækker vejret.

Vores luftveje og immunsystem er beregnet til at håndtere den store mængde svampesporer, vi dagligt inhalerer, men hos patienter, hvor lungearkitekturen er ændret (eksempelvis efter tuberkulose eller ved alvorlig kronisk obstruktiv lungesygdom), eller hvor det generelle immunsystem er nedsat (eksempelvis under kemoterapi), kan Aspergillus give anledning til lungeinfektion.

Behandling af Aspergillus infektion består væsentligst af medicinsk behandling, hvor stoffer tilhørende gruppen azoler er førstevalgsbehandling og mest effektive. Ved langvarig behandling kan der opstå azol resistens. Azoler anvendes imidlertid også i landbruget til plantebeskyttelse og i industrien til materiale imprægnering, hvilket har givet anledning til selektion af resistens i Aspergillus svampe i vores miljø. De hyppigste resistente Aspergillus typer i miljøet er TR34/L98H og TR46/Y121F/T289A.

Aspergillus infektion

Svampe-afsnittet er primus motor i en national overvågning af azol resistens i Aspergillus.

Indenfor de seneste år har vi på Statens Serum Institut (SSI) diagnosticeret de første tilfælde af azol resistent invasiv aspergillose, alle med dødelig udgang, betinget af brugen af azol pesticider. To af disse optrådte hos patienter, der ikke tidligere havde fået azol behandling, og hvor resistens derfor var helt uventet. Derfor er en landsdækkende overvågning af azol resistens i Aspergillus iværksat.

Diagnostik

Tidlig diagnostik og behandling er afgørende for at patienten bliver rask. Derfor forsker vi i udvikling af ny hurtig og følsomme diagnostiske undersøgelser til påvisning af alvorlige Aspergillus svampeinfektioner. Dette gælder dels molekylære diagnostiske analyser, dels genotypnings metoder til udbruds udredning og screeningsundersøgelser for resistens.