Trichomonas vaginalis (DNA) (R-nr. 674)

Indikation

Formodning om trichomoniasis ved fluor vaginalis med tegn på inflammation af vaginalslimhinden; kroniske infektioner er dog ofte symptomsvage. Der kan være dysuri som tegn på uretrit. Det hyppigste symptom hos mænd er svie og kløe ved urinrørsåbningen i forbindelse med uretrit. En del mænd med trichomoniasis har dog kun milde eller ingen symptomer.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

ESwab transportmedium med flock podepind eller UTM transportmedium.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut, på blanket nr. 1 "Bakterier" (lys orange kant) eller blanket nr. 11 "Svampe og parasitter" (mørk orange kant).

Svar

  • Trichomonas vaginalis: DNA Påvist
  • Trichomonas vaginalis: DNA Ikke påvist
  • Inkonklusiv: Prøven indeholder komponenter, der er hæmmende for PCR

Svartid

Analysen udføres 1 gang om ugen.

Negativt analysesvar afsendes straks analysen er udført.

Ved positivt resultat afventes konfirmatorisk test, og svar afsendes efter yderligere 1 dag.

Hvis en prøve giver uaflæselige resultater gentages undersøgelsen den følgende arbejdsdag.

Tolkning og reference-værdier/interval

Fund af T. vaginalis DNA tolkes som tegn på behandlingskrævende infektion hos patienten og dennes partner.

Bemærkning

Podemateriale fra fornix posterior vaginae kan samtidig undersøges for Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, bakteriel vaginose og Candida albicans.

Sensitivitet og specificitet

Sensitivitet: Langt bedre end mikroskopi og bedre end dyrkning, især ved prøver fra mænd.

Specificitet: > 99,5%.

Analysens princip

Påvisning af T. vaginalis specifikt repeteret DNA fragment med PCR teknik. Validiteten af et negativt resultat sikres ved samtidig amplifikation af en intern kontrol.

IVDR risikoklasse: C
In house komponent: Mastermix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 674
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Bestillingskode

NPU18797 Sekr(spec.)—Trichomonas vaginalis; arb.k.(proc.) = ?
421585000000000 Trichomonas vaginalis DNA/RNA - Podning
421585000030700 Trichomonas vaginalis DNA/RNA - Podning - Vagina

Svarkode

NPU18797 Sekr(spec.)—Trichomonas vaginalis; arb.k.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
80764 822,00

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Bakterie PCR 

T. 3268 8600
F. 3268 3142
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00