Mycobacterium tuberculosis kompleks, haster PCR-undersøgelse & standardundersøgelse (R-nr. 146)

Indikation

Primært ved formodning om tuberkulose (TB) hvor eks. beslutning om isolation eller diagnostik haster (indenfor få timer).
Bemærk! Næsten alle prøver, som modtages til standardundersøgelse for mykobakterier (R-nr. 144) på hverdage, får standard PCR svar samme dag inden kl. 20. Derfor er det sjældent nødvendigt at rekvirere haste PCR-undersøgelse. Hastemetoden koster væsentlig mere end standardmetoden, og den indeholder, modsat standardmetoden, kun resistensmarkør for rifampicin (ikke isoniazid). Hasteundersøgelser udføres kun efter forudgående telefonisk aftale med Afdeling for Tuberkulose og Mykobakterier (se nedenfor).
Denne undersøgelse erstatter, med enkelte undtagelser nævnt nedenfor, ”haste mikroskopi”.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Som til standardundersøgelsen R-nr. 144. Prøven mærkes med patientnavn, CPR-nummer og etiket fra rekvisitionsblanketten. Prøven emballeres i en robust beskyttelsesbeholder under forsendelsen. Prøvemateriale og anden sygdom anføres af hensyn til valg af forbehandlingsmetode og dyrkningssubstrater. Kuvert mærkes tydeligt med HASTER udvendigt.  

Rekvirering

Afdelingen skal altid kontaktes vedr. hasteprøver på tlf.: 3268 3731 eller 5170 3054. Afdelingen har udvidede åbningstider hverdage kl. 08.00-20.00 og lørdage kl. 09.00-14.00. Om aftenen og på lørdage er der normalt kun to laboranter/bioanalytikere til stede, samt en AC´er, som kan kontaktes telefonisk via afdelingen i særlige tilfælde.
Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 1 "Bakterier" (lys orange kant). Prøve(r) skal fremsendes med taxi til Statens Serum Instituts hovedindgang Ørestads Boulevard 5 (kørselsadresse) efter nærmere instruktion, som oplyses ved den telefoniske bestilling.
Husk altid at anføre telefonnummer og evt. navnet på den person, der skal modtage hastesvaret (til bemandet telefon).
Hvis prøven modtages mindre end 2 timer før lukketid, kan der ikke påregnes PCR-svar samme dag, men der kan evt. laves en hastemikroskopi efter aftale med aften/lørdagsholdet. Bemærk! Følsomheden ved mikroskopi er lavere end ved PCR, og følsomheden ved hastemikroskopi er endnu lavere en ved sædvanlig mikroskopi. Derfor kan en negativ hastemikroskopi blive fulgt af en positiv almindelig mikroskopi og/eller PCR efterfølgende.

Svar

Aftalte hasteundersøgelser udtelefoneres altid. Nye positive fund verificeres efterfølgende ved almindelig PCR (og dyrkning). Almindelig PCR indeholder, modsat haste PCR, resistensmarkører for isoniazid.

Svartid

Resultatet afgives pr. telefon, så snart det foreligger. Haste PCR tager ca. 2 timer alt inklusive, hastemikroskopi ca. 30 minutter.

Tolkning og reference-værdier/interval

Analysens princip

Til aftalte haste PCR for Mycobacterium tuberculosis kompleks anvendes ”Xpert MTB/RIF metoden”, som er en automatiseret diagnostisk PCR-metode, der på samme tid detekterer tuberkulose DNA samt eventuelle resistensmarkører for rifampicin resistens. Den undersøger prøven for IS6110 IS1081 samt den rifampicin resistens determinerende region af rpoB-genet. Nye positive fund verificeres efterfølgende ved almindelig PCR, som ydermere indeholder resistensmarkører for isoniazid resistens. Evt.mikroskopisk hasteundersøgelse foretages fra prøvematerialet. Prøvematerialet undersøges efterfølgende ved rutinemikroskopi som led i standardundersøgelsen (efter evt. dekontamination, homogenisering og op koncentrering).

Bestillingskode

SSI00146

Svarkode

SSI00146

Pris

Artikel nr. Pris 2024
100200 519,00
39359 (hastetillæg) 3.020,00 

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Tuberkulose & Mykobakterier

T. 3268 37315170 3054
@. tuberkulose@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-fredag kl. 8.00-20.00
Lørdag kl. 9.00-14.00