Mycobacterium arter (hastemikroskopi og standardundersøgelse) (R-nr. 146)

Indikation

Primært ved formodning om tuberkulose (TB) hvor eks. beslutning om isolation eller diagnostik haster. Undersøgelsen kan med fordel suppleres med en PCR undersøgelse for M. tuberculosis kompleks, der har en højere sensitivitet sml. med mikroskopi.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Som til standardundersøgelsen R-nr. 144. 

Prøven mærkes med patientnavn, CPR nummer og etiket fra rekvisitionsblanketten. Prøven emballeres i en robust beskyttelsesbeholder under forsendelsen. Kuvert mærkes tydeligt med HASTER udvendigt, og afdelingen adviseres om at der er en hasteprøve på vej på telefon 3268 3731. 

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres via WebReq i modulet "Klinisk Kemi" eller på blanket nr. 1 "Bakterier" (lys orange kant).

Husk at anføre telefonnummer og evt. navnet på den person, der skal modtage hastesvaret (til bemandet telefon). Prøvemateriale og anden sygdom anføres af hensyn til valg af forbehandlingsmetode og dyrkningssubstrater.

Svar

Ved fund af mykobakterier ved hastemikroskopi gradueres svaret som ved standardundersøgelsen R-nr. 144.

Bemærk: Følsomheden ved hastemikroskopi er lavere end en ved sædvanlig mikroskopi, derfor kan en negativ hastemikroskopi blive fulgt af en positiv almindelig mikroskopi. 
  

Svartid

Resultatet afgives pr. telefon, så snart det foreligger. Husk at anføre telefonnummer på bemandet telefon. Hvis prøven ankommer til laboratoriet mandag-torsdag før kl. 15:00 og fredag før kl. 14:30, foreligger resultatet samme dag.

Tolkning og reference-værdier/interval

Undersøgelsens princip

Mikroskopisk hasteundersøgelse af et direkte udstryg af prøvematerialet. Prøvematerialet undersøges efterfølgende ved rutinemikroskopi som led i standardundersøgelsen (efter evt. dekontamination, homogenisering og opkoncentrering).

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Bestillingskode

SSI00146

Svarkode

SSI00146

Pris

Artikel nr. Pris 2018
100200 876,00
39358 (hastetillæg) 833,00 

 

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Tuberkulose og Mykobakterier

T. 3268 3731
@. tuberkulose@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00