Malariaparasitter (mikroskopi) (R-nr. 076)

Indikation

Formodning om malaria infektion, specielt ved feber hos patient der har opholdt sig i troperne.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

2 udstrygningspræparater og 2 dråbepræparater af kapillærblod uden tilsætning. Såfremt flere end disse præparater indsendes, kan positive præparater returneres til indsenderen til undervisningsbrug.

Udstrygningspræparaterne: Fremstilles som til differentialtælling. De skal være af så god kvalitet som muligt, dvs. erytrocytterne skal ligge tæt, men uden overlapning. Bedst er udstrygning med objektglas med afslebne hjørner, så blodfilmens langsider ikke når ud til objektglassets kant. Præparaterne skal lufttørres hurtigt.

Dråbepræparaterne: Midt på hvert objektglas anbringes en dråbe blod ved, at man med objektglasset berører en hængende bloddråbe. Objektglasset anbringes på et fast underlag, og fx med lancettens brede ende eller udstrygningsglassets korte side fordeles dråben hurtigt og forsigtigt til at dække et kvadrat med 10-15 mm lange sider. Efter tørring i vandret stilling må blodfilmen ikke være krakeleret, og en trykt tekst skal kunne læses gennem filmen. Fordelen ved dråbepræparater er, at det blodvolumen der undersøges, er op til 20 x større. Alle 4 præparater mærkes med diamant eller blyant på objektglassets ende og indsendes ufikserede og ufarvede. I nødsfald kan præparaterne mærkes med selvklæbende etiket, men klæbestrimmel på glasset generer farvning og mikroskopering.

Prøvetagning snarest muligt første gang diagnosen formodes. Vent ikke til næste feberanfald. Tidspunktets relation til febertoppene er ikke af afgørende betydning.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 11 "Svampe og parasitter" (mørk orange kant).

Anført ønskes: Tidspunkt for prøvetagning, kliniske symptomer og hvornår de er begyndt, geografisk anamnese med oplysning om hvilke malariaområder patienten har opholdt sig i og tidspunkt for seneste bortrejse samt malariaprofylakse (stof/stoffer og tidsrum).

Emballering, opbevaring og forsendelse

4 rensede (fedtfrie) og pudsede (fnugfrie) objektglas til udstrygning, helst med afslebne hjørner. 1 engangslancet. Vat og sprit til huddesinfektion. Plastæske beregnet til objektglas. Præparaterne kan også indrulles i blødt, fnugfrit papir og indsendes i papæske.

Prøven bør afsendes straks.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist

Svartid

Resultatet foreligger 1-2 dage efter prøvens modtagelse. For alle prøver sendes skriftligt svar, samt svarafgivelse til MiBa.

Ved mistanke om akut malaria, benyt regionens tilbud omkring malariadiagnostik.

Tolkning og reference-værdier/interval

Ved positivt resultat angives art (Plasmodium falciparum, P. malariae, P. vivax, P. ovale), fase (trophozoitter, schizonter og gametogytter) samt mængde (semikvantitativt: ++++, +++, ++, + eller efter aftale % inficerede erytrocytter). Negativt resultat ved undersøgelse af optimalt dråbepræparat fra febril patient udelukker med meget stor sandsynlighed malaria som årsag til feberen, men ved klinisk begrundet stærk formodning om malaria, bør der foreligge negative resultater for mindst 3 dråbepræparater udtaget med højst 12-24 timers intervaller, før formodningen opgives.

Bemærkning

Hurtig diagnosticering og behandling er påkrævet ved infektion med P. falciparum. Undersøgelser for malariaparasitter i blod bør derfor kunne udføres på sygehusene.

Parasitologisk laboratorium er dansk WHO reference center for malaria diagnostik. Laboratoriet modtager præparater til species bestemmelse og konfirmering af diagnosen.

Mikrofilarier, Trypanosoma og Leishmania i blod kan påvises med den her beskrevne metode, men PCR, koncentrations- eller dyrkningsmetoder er mere sensitive.

Analysens princip

Mikroskopisk påvisning af malariaparasitter i blod.

IVDR risikoklasse: C
In house komponent: Diverse reagenser, medier, mikroskopi mm.
Internt reference nummer: R-nr. 076
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

Plasmodium

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Bestillingskode

SSI00076
410301017000000 Plasmodium (malaria?) Mikroskopi - Blod {kapillært}
410307010100000 Plasmodium (malaria?) Mikroskopi - Udstrygningspræparat

Svarkode

SSI00076

Pris

Artikel nr. Pris 2024
291 1.573,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik 

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00