Filarioidea (larve) (mikrofilarier i blod og hud, mikroskopi) (R-nr. 092)

Indikation

Formodning om infektion med filarier, især nematoderne Brugia malayi, Loa loa, Mansonella streptocerca, Onchocerca volvulus og Wuchereria bancrofti.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Ved analyse på blod indsendes ca. 10 mL veneblod, koagulationshæmmet med heparin e.l., udtaget ved steril teknik som til dyrkning for bakterier. Grundig blanding af blod og antikoagulans er nødvendig. Hydrocelevæske kan undersøges og her kan som prøverør anvendes vakuumrør med antikoagulans.
  • Ved analyse på hudbiopsier indsendes mindst 6 små biopsier i hver sit lille nummererede plastrør, fx 1,8 mL kryorør med skruelåg, indeholdende ca. 1 mL sterilt isotonisk saltvand.

Blodprøver indhentes optimalt midt på dagen hvis det drejer sig om en filarie med diurn mikrofilaræmisk periodicitet, især Loa loa, mindre udtalt Mansonella spp. Disse 2 er de hyppigste hos patienter i Danmark. Bedst ved midnat hvis det drejer sig om en filarie med nocturn mikrofilaræmisk periodicitet, især Wuchereria bancrofti, men også Brugia malayi.

For hudbiopsier er tidspunktet i døgnet underordnet. Bedst > 1 år efter smitten og op til 10-15 år efter smitten, hvis infektionen er ubehandlet.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 11 "Svampe og parasitter" (mørk orange kant).

Tidspunkt for prøvetagning, kliniske symptomer (fx hudkløe, descenderende lymfangit, "Calabar swelling" eller andre allergiske manifestationer), geografisk anamnese og eosinofil-tal ønskes anført.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt. Prøven må ikke fryses.

Prøven sendes med almindelig post, dog således at prøven ankommer til laboratoriet senest 24 timer efter prøvetagningen.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist

Hvis påvist anføres tillige arten af Mikrofilaria.

Svartid

Svar afsendes senest 1 hverdag efter prøvens modtagelse.

Hastesvar: Kan afgives per telefon til rekvirerende afdeling/læge umiddelbart efter resultat foreligger, enten efter aftale eller ved anførsel af "telefonsvar ønskes" på rekvisitionsblanketten, samt telefonnummer.

Tolkning og reference-værdier/interval

Ved positivt fund i blod angives art, evt. antal mikrofilarier pr. mL blod. Negativt resultat udelukker ikke filariasis. Det kan ses i tidligt stadium af infektionen dvs. < 1 år efter smitten, især ved loiasis og selv med typiske kliniske fund som eosinofili og "Calabar swellings", og det ses ofte ved sent stadium af infektion med Wuchereria bancrofti eller Brugia malayi med elefantiasis.

Ved positivt fund i hud angives art. Mikrofilarier af Onchocerca volvulus findes hyppigere end mikrofilarier af Mansonella streptocerca. Hvis biopsien er blodig, kan mikrofilarier stamme fra blodet.

Bemærkning

Vurdering, behandling og efterkontrol af patient med filariasis bør overlades til infektions- eller tropemediciner.

Analysens princip

Ca. 10 mL koagulationshæmmet veneblod hæmolyseres og filtreres gennem filter, der tilbageholder mikrofilarier, som påvises mikroskopisk. Metoden er ca. 100 gange så følsom som mikroskopi af udstrygnings- og dråbepræparater, der er fremstillet som ved undersøgelse af blod for malariaparasitter.

Små biopsier ("skin snips") af hudens øverste lag lægges i sterilt isotonisk saltvand i 24 timer ved stuetemperatur. Mikrofilarierne vandrer ud i vandet, hvori de påvises ved mikroskopi, evt. efter filtrering.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Diverse reagenser, medier, mikroskopi mm.
Internt reference nummer: R-nr. 092
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Bestillingskode

NPU17421 B—Filarioidea(larve); arb.k.(proc.) = ?
410901017100000 Microfilaria Mikroskopi - Blod (heparin-glas)
410901045000000 Microfilaria Mikroskopi - Hydrocelevæske
410904000900000 Microfilaria Mikroskopi - Biopsi-hud

Svarkode

NPU17421 B—Filarioidea(larve); arb.k.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
57834 2.344,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik 

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00