Plasmodium (DNA) (R-nr. 1002)

Indikation

Mistanke om malaria eller usikker artsidentifikation.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • EDTA-blod 5 mL

Udstrygningspræparat (allerede farvede præparater kan også benyttes).

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 11 "Svampe og parasitter" (mørk orange kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøverør i beskyttelsesrør.

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist
  • Inkonklusiv

Svartid

Svar afgives 1-3 hverdage efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Resultatet af analysen angives som "Plasmodium sp. påvist/ikke påvist/inkonklusiv". Hvis plasmodium sp. påvises, følger svar vedr. artsspecifikation. Påvisning af parasitten er diagnostisk og indikerer aktiv infektion.

Ved positivt fund iværksættes passende behandling, som bør foregå i samarbejde med infektionsmediciner.

Hvis prøven findes inkonklusiv, anbefales det at indsende ny prøve.

Analysens princip

Ekstraktion af DNA fra prøvemateriale og opformering af genus-specifikt DNA ved real-time PCR. Artsspecifikation ved yderligere real-time PCR og eventuelt sekventering af multiple gener.

IVDR risikoklasse: C
In house komponent: Mastermix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 1002
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

Malaria

Bestillingskode

NPU28748 P—Plasmodium(DNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU28759 Csv—Plasmodium(DNA); arb.k.(proc.) = ?
420501000800000 Plasmodium (malaria ?) DNA/RNA - Blod (EDTA-glas)
420507010100000 Plasmodium (malaria ?) DNA/RNA - Udstrygningspræparat

Svarkode

NPU28748 P—Plasmodium(DNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU28759 Csv—Plasmodium(DNA); arb.k.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
87012 1.724,00
87013

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik 

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00