Human immundefektvirus 1 (genotypisk tropisme test) (R-nr. 681)

Indikation

Behandlingsvejledning.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • 5 mL blod udtaget sterilt direkte i vakuumrør med EDTA

Rekvirering

Blanket nr. 2 "Virus" (blå kant).

Svar

"CCR5 trop virus", "CXCR4 trop virus", "Dual trop virus" eller "Ikke påvist"

Svartid

Svar afsendes inden tre uger efter prøvens modtagelse. Telefonisk svar afgives, når dette ønskes på rekvisitionsblanketten.

Tolkning og reference-værdier/interval

CCR5 eller CXCR4 tropisme bestemmes ud fra sekvensanalyse af V3 i envelopegenet af Human immundefektvirus 1 (HIV-1).

Analysens princip

Specifikke gensekvenser fra viralt RNA eller proviralt DNA fra EDTA blod opformeres ved PCR. Det amplificerede materiale sekventeres og ved hjælp af algoritmer bestemmes tropismen.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Mastermix (PCR og sekveserings primere)
Internt reference nummer: R-nr. 681
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

HIV-1

Bestillingskode

SSI00681
322161000800000 HIV-1 Genotypisk tropisme test - Blod (EDTA-glas)

Svarkode

SSI00681

Pris

Artikel nr. Pris 2024
81325 2.756,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Virus PCR

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00