Human immundefektvirus 1 (genotype) følsomhed (R-nr. 204)

Indikation

Behandlingsvejledning.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Mindst 5 mL EDTA-blod (foretrækkes til PCR analyser, da virusmængden kan være nedsat i serum)

Analysen kan udføres på andre prøvematerialer - dog med forbehold for svaret. 

Prøvetagningen bør tilrettelægges således, at prøven kan modtages i laboratoriet indenfor 24 timer. Frossen plasma eller serum kan også sendes, men skal sendes, så det modtages i frossen tilstand hos laboratoriet på Statens Serum Institut.

Rekvirering

Blanket nr. 2 "Virus" (blå kant).

Anfør viral load omkring prøvetagningstidspunktet.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven opbevares ved stuetemperatur, hvis det er EDTA-blod. Bør afsendes så hurtigt som muligt.

Skriv "stuetemperatur" og "haster" på kuverten. Sendes så hurtigt som muligt. Prøvematerialet skal være laboratoriet i hænde senest 24 timer efter prøvetagningen. Frossen plasma eller serum kan også sendes, men skal sendes, så det modtages i frossen tilstand hos laboratoriet på Statens Serum Institut.

Svar

Variabelt svar baseret på algoritme.

Svartid

Svar afsendes inden tre uger efter prøvens modtagelse. Telefonisk svar afgives, når dette ønske anføres på rekvisitionsblanketten.

Tolkning og reference-værdier/interval

Mutationer i RT og proteasegenet associeret til antiretroviral resistens angives. Den deducerede resistens over for kendte antiretrovirale stoffer angives. Subtype af HIV-1, bestemt ud fra polgenet, angives.

Analysens princip

Specifikke gensekvenser fra viralt RNA isoleret fra plasma opformeres ved PCR. Det amplificerede materiale sekventeres og mutationer associeret til antiretroviral resistens identificeres i HIV’s RT og protease gen.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Mastermix (PCR og sekveserings primere)
Internt reference nummer: R-nr. 204
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

HIV-1 genotypisk resistensbestemmelse

Bestillingskode

NPU29263 P—Human immundefektvirus 1(genotype); følsomhed(liste; proc.)
322031000800000 HIV-1 Genotypisk resistensbestemmelse - Blod (EDTA-glas)

Svarkode

NPU29263 P—Human immundefektvirus 1(genotype); følsomhed(liste; proc.)

Pris

Artikel nr. Pris 2024
34467 5.512,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Virus Overvågning & Forskning (VOF)

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00