Human immundefektvirus 1 (RNA; Integrase domæne) (R-nr. 671)

Indikation

Behandlingsvejledning.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • EDTA-blod 5 mL (foretrækkes til PCR-analyser, da virusmængden kan være nedsat i serum).
Analysen kan udføres på andre prøvematerialer - dog med forbehold for svaret.

Prøvetagningen bør tilrettelægges således, at prøven kan modtages i laboratoriet inden 24 timer.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 2 "Virus" (blå kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Skriv stuetemperatur og haster på kuverten. Sendes så hurtigt som muligt. Prøvematerialet skal være laboratoriet i hænde senest 24 timer efter prøvetagningen.

Svar

Mutationer i integrasegenet associeret til antiretroviral resistens angives. Den deducerede resistens over for kendte antiretrovirale stoffer angives.

Svartid

Svar afgives 2-3 uger efter prøvens modtagelse.

Analysens princip

Specifikke gensekvenser fra viralt RNA isoleret fra plasma opformeres ved PCR. Det amplificerede materiale sekventeres og mutationer associeret til antiretroviral resistens identificeres i HIV-1 integrase gen.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Mastermix (PCR og sekveserings primere)
Internt reference nummer: R-nr. 671
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

HIV genotypisk resistensbestemmelse

Bestillingskode

NPU29920 P—Human immundefektvirus 1(RNA; Integrase domæne); sekv.var. = ?
322171000800000 HIV-1 Genotypisk integrase resistens - Blod (EDTA-glas)

Svarkode

NPU29920 P—Human immundefektvirus 1(RNA; Integrase domæne); sekv.var. = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
79325 2.756,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Virus PCR

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00