Helicobacter pylori (dyrkning) (R-nr. 129)

Indikation

Øvre dyspepsi, der har medført indikation for endoskopi. Kontrol af behandlingseffekt.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Ventrikelbiopsier (ventrikelsekret uegnet)

Der tages mindst 2 biopsier fra ventriklens antrumdel, evt. også fra corpus- og fundusdelen. Desuden tages biopsier fra områder med synlige forandringer af slimhinden. Biopsierne overføres til hver sit rør med SSI transportmedium (Stuarts) eller ESwab og nedføres til rørets bund ved hjælp af podepinde. På hvert rør noteres lokaliteten, som biopsien stammer fra.

I forbindelse med øvre endoskopisk undersøgelse.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 1 "Bakterier" (lys orange kant) med angivelse af prøvens art, klinisk problemstilling og evt. antibiotikabehandling.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Kulpodepinde i SSI transportmedium (Stuarts) eller ESwab og beskyttelsesrør.

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Prøven skal så vidt muligt være laboratoriet i hænde mindre end 24 timer efter prøvetagningen. Hvis transporttiden overstiger 3 timer, bør prøven forsendes i transportkølebeholder.

Svar

Vækst af eller ingen vækst af Helicobacter pylori.

Svartid

Dyrkningspladerne aflæses hver 2. dag i mindst 12 dage. Skriftligt positivt svar afsendes så snart resultatet foreligger. Negativt svar afsendes ca. 12 dage efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Svaret angiver, om der er påvist H. pylori i prøven. Positivt svar betyder, at patienten har H. pylori i ventriklen. Negativt svar udelukker ikke forekomst af H. pylori, da både prøvetagning, transport og dyrkning kan svigte.

Bemærkning

Hvis der er givet antibiotisk behandling eller anden terapi mod H. pylori forud for prøvetagningen, er H. pylori vanskeligere at dyrke.

Analysens princip

Dyrkning og identifikation af Helicobacter pylori.

Bestillingskode

NPU18241 Væv(Mavesæk)?Helicobacter pylori; følsomhed(liste; ord.sk.; proc.)
108454001030150 Helicobacter pylori Dyrkning - Biopsi - Ventrikel (mavesæk)

Svarkode

NPU18241 Væv(Mavesæk)?Helicobacter pylori; følsomhed(liste; ord.sk.; proc.)

Pris

Artikel nr. Pris 2024
432 762,00
440 (tillæg for positiv)  1.468,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Bakteriologisk Referencefunktion 

T. 3268 8600
F. 3268 3873
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00