Human immundefektvirus 1 (ag; p24) (R-nr. 248)

Indikation

Supplement ved diagnosticering af Human immundefektvirus 1 (HIV-1) infektion ved negativ eller inkonklusiv HIV-1 serologi, specielt ved formodning om tidlig (primær) HIV-1 infektion.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 5 (2) mL
  • Serum 2 (1) mL
  • EDTA-blod 5 (2) mL
  • Plasma 2 (1) mL

Prøven tages tidligt i sygdomsforløbet ved diagnostisk anvendelse.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 2 "Virus" (blå kant).

Prøvens art, diagnose eller symptomer samt tidspunkt for sygdommens begyndelse ønskes anført.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2 - 8 °C) og sendes hurtigst muligt. Prøven må ikke fryses.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist

Svartid

Analysen udføres 1 gang ugentligt, og svar afgives umiddelbart herefter.

Tolkning og reference-værdier/interval

HIV antigen påvist/ikke påvist. Resultatet er positivt hos < 10 % af HIV-1 inficerede asymptomatiske personer og hos ca. 50 % af AIDS patienter. Hos personer med primær HIV infektion kan resultatet være positivt før antistoffer mod HIV kan påvises.

Analysens princip

Direkte påvisning af HIV p24 antigen ved ELISA.

Synonym

HIV-1 antigen

Bestillingskode

NPU12688 P—Human immundefektvirus 1(ag; p24); arb.k.(proc.) = ?
332101000900000 HIV-1 antigen - Serum
332101000100000 HIV-1 antigen - Fuldblod
332101001000000 HIV-1 antigen - Serum eller koagelblod
332101000800000 HIV-1 antigen - Blod (EDTA-glas)
332101001500000 HIV-1 antigen - Plasma

Svarkode

NPU12688 P—Human immundefektvirus 1(ag; p24); arb.k.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
390 1.105,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik 
Serologi, Virus ELISA

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00