Human immundefektvirus 1 (DNA) (kvalitativ) (R-nr. 249)

Indikation

Tilfælde, hvor undersøgelser for antistoffer er utilstrækkelige, fx ved akut Human immundefektvirus 1 (HIV-1) infektion, ved formodning om perinatal HIV infektion eller ved klinisk eller immunologisk begrundet formodning om HIV infektion med negative eller inkonklusive antistofresultater.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Ca. 5 mL blod udtaget sterilt direkte i vakuumrør med EDTA (lilla låg). Røret vendes nogle gange for at undgå koagulation (ved test af nyfødte for HIV-1 kan analysen udføres på 500 μL (minimum volumen for analysen) EDTA-blod). Prøverøret må ikke centrifugeres.

Ved formodning om perinatal infektion anbefales prøven taget en måned efter fødslen. Prøvetagningen skal tilrettelægges således, at prøven kan modtages i laboratoriet inden fire dage.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 2 "Virus" (blå kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Undersøgelsen udføres ca. hver anden uge.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist

Svartid

Undersøgelsen udføres hver anden uge.

Tolkning og reference-værdier/interval

Resultatet ”Påvist HIV-1 DNA” betyder at patienten er smittet med HIV-1. Resultatet ”Ikke påvist” udelukker ikke tilstedeværelsen af HIV. Sandsynligheden for at patienten ikke er smittet er dog høj ved ét negativt resultat, og sandsynligheden øges ved gentagne negative resultater.

Bemærkning

Påvisningen omfatter ikke HIV-2.

Efter særlig aftale kan der udføres genotypning ved sekventering af positive HIV-PCR produkter til bestemmelse af subtype og resistensudvikling.

Analysens princip

Real-time PCR.

Target: LTR regionen.

IVDR risikoklasse: D
In house komponent: Mastemix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 249
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

HIV-1-PCR (DNA), HIV-1-PCR kvalitativ

Bestillingskode

NPU16131 Lkcs(B)—Human immundefektvirus 1(DNA); arb.k.(proc.) = ?
322051000800000 HIV DNA - Blod (EDTA-glas)

Svarkode

NPU16131 Lkcs(B)—Human immundefektvirus 1(DNA); arb.k.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
386 2.756,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Virus PCR

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00