Human Coronavirus, Middle East Respiratory Syndrome (MERS) og Svær Akut Respiratorisk Syndrom (SARS)

Humane coronavirus (CoV) er navngivet efter de krone-lignende pigge der findes på virus' overflade. De blev først opdaget i midten af 1960'erne, og der findes nu seks forskellige CoV, som kan inficere mennesker. Dels de almindelige CoV som består af 229E, NL63, OC43, HKU1 og de mere sjældne og alvorlige som Middle East Respiratory Syndrom (MERS)-CoV og Svær Akut Respiratorisk Syndrom (SARS)-CoV.

Almindelig Coronavirus

De almindelige CoV er årsag til forkølelse og milde til moderate øvre luftvejsinfektioner. De fleste mennesker vil blive smittet med almindelige CoV én eller flere gange i løbet af deres livstid, særligt småbørn er udsatte. De almindelige CoV er globalt udbredt, hyppigere forekomst efterår/vinter er beskrevet, men man kan blive smittet hele året.

MERS - Middle East Respiratory Syndrome

MERS-CoV blev første gang påvist i 2012 blandt personer, der havde opholdt sig på Den Arabiske Halvø. MERS-CoV smitter mellem mennesker, men virus kommer oprindeligt fra dyr og er blandt andet påvist hos dromedarer. MERS-Cov-infektion kan medføre akut respiratorisk syndrom med en dødelighed på ca. 36%, især hos indlagte patienter, som er svækket af anden underliggende sygdom. Der er siden 2012 konstateret flere end tusind tilfælde af MERS-CoV-infektion blandt personer, der bor eller har haft forudgående ophold på Den Arabiske Halvø.

MERS-CoV-tilfælde er også rapporteret i Egypten, Jordan, Iran, Libanon og enkelte andre lande, ligesom der er set importerede tilfælde i Europa. Der er også enkelte eksempler på, at rejserelaterede tilfælde har smittet andre personer i Europa.

I 2015 var der et udbrud på knap 200 tilfælde af MERS-CoV, der omfattede flere hospitaler og klinikker i Sydkorea. Udbruddet kunne spores til en MERS-CoV-inficeret person, som havde rejst i flere arabiske lande.

Der er ikke set importerede MERS-CoV-tilfælde i Danmark.

SARS - Svær Akut Respiratorisk Syndrom

SARS-CoV, der også kan forårsage svær akut respiratorisk syndrom, blev påvist i Kina i november 2002. SARS smittede fra person til person og medførte inden for måneder et verdensudbrud med i alt ca. 8.000 tilfælde, herunder ca. 800 dødsfald i perioden 2002-2003. Siden 2004 har der ikke været rapporteret flere tilfælde af SARS-CoV-infektion.

Der er ikke set importerede SARS-CoV-tilfælde i Danmark. 

Symptomer

Almindelige coronavirus

De almindelige CoV (229E, NL63, OC43, HKU1) er årsag til forkølelse og milde til moderate øvre luftvejsinfektioner. Man kan være smittet uden at få symptomer, men hos de fleste starter sygdommen med forkølelsessymptomer, såsom snue med næseflåd og nysen, ondt i halsen evt. ledsaget af lettere sygdomsfornemmelse og let temperaturforhøjelse. Oftest efterfølges tilstanden i løbet af et par dage af tilstoppet næse og hoste.

De almindelige CoV-infektioner kan også være forbundet med akut ørebetændelse (otitis media) eller forværring af astma.

I sjældne tilfælde kan de almindelige CoV dog også være årsag til nedre luftvejsinfektioner, såsom falsk strubehoste (pseudocroup), bronkitis, lungebetændelse (pneumoni), og akut svær respiratorisk syndrom primært i spædbørn og immunsvækkede børn og voksne. Infektion med CoV kan også give diarré og opkastning.

MERS - Middle East Respiratory Syndrom

Symptomer ved MERS-CoV-infektion kan variere fra ingen eller få symptomer til akut øvre luftvejsinfektion, feber og til hastigt fremadskridende lungebetændelse (pneumoni) med hoste og evt. åndenød, respirationssvigt, sepsis og multiorgansvigt med døden til følge.

Mave-tarm-symptomer herunder diarré er også rapporteret. De fleste MERS-CoV-tilfælde er blevet rapporteret hos voksne, selvom infektion hos børn er set. MERS-CoV forårsager alvorlig akut respiratorisk syndrom med en høj dødelighed, især hos indlagte patienter, som er svækket af anden sygdom. Personer med underliggende sygdomme som fx hjerte-, lunge- eller nyresygdom, diabetes, immundefekt og cancer har større risiko for et alvorligt forløb med CoV. Dødeligheden er 36%.

SARS - Svær Akut Respiratorisk Syndrom

Symptomer på SARS-CoV var høj feber, hovedpine, almen sygdomsfornemmelse af ubehag samt ømhed i kroppen. Ofte forudgået af milde luftvejssymptomer. Omkring 10-20% af personer med SARS-CoV fik diarré. Efter 2-7 dage tilstød en tør hoste, og de fleste patienter udviklede lungebetændelse. Dødeligheden var 10%.

Årsag

De almindelige CoV, som består af 229E, NL63, OC43, og HKU1, er årsag til almindelig CoV-infektion.

Middle East Respiratory Syndrom (MERS)-CoV og Svær Akut Respiratorisk Syndrom (SARS)-CoV kan begge forårsage svær akut respiratorisk syndrom.

Smitteveje

Smitte sker hovedsageligt ved direkte eller indirekte kontakt (sekret på hænder) eller ved dråbespredning ved nys og/eller hoste. Der er fundet CoV i afførin, og smitte fra afføring er derfor mulig. God håndhygiejne er væsentlig for at hindre spredning af smitte.

Inkubationstiden  tiden fra man bliver smittet, til man får symptomer for almindelige CoV  er typisk 1-2 dage. For MERS-CoV er inkubationstiden 2-14 dage, og for SARS-CoV er den 2-10 dage. Inkubationstiden for smitte fra dyr til mennesker er ukendt. Mange CoV inficerer også naturligt dyr, herunder flagermus. MERS-CoV inficerer mennesker og dyr, herunder kameler (dromedarer) og flagermus, som kan være potentielle smittekilder.

Det naturlige reservoir for SARS-CoV er ikke identificeret, men en række vilde dyrearter (fx flagermus, desmerkatte, fritter) har vist sig at være inficeret med et beslægtet CoV. Under SARS-CoV-udbruddet (2003-2004) blev der fundet inficerede huskatte i en enkelt boligblok i Hongkong.

Forebyggelse

Håndhygiejne er vigtig for at forebygge smitte. Ved nys eller host anbefales brug af engangslommetørklæde fremfor hænder, eller til nøds albuen for at hindre smitte. Undgå tæt kontakt med syge personer. Der er fundet CoV i afføring, og smitte fra afføring er derfor mulig. God håndhygiejne er væsentlig for at hindre spredning af smitte.

Forholdsregler for rejsende i relation til MERS-CoV
I henhold til Sundhedsstyrelsen retningslinjer bør personen sikre sig en god håndhygiejne (beskrevet ovenfor) og fødevarehygiejne (undgå utilstrækkelig stegning af kød, indtagelse af upasteuriseret mælk specielt fra kameler (dromedarer) samt unødig kontakt med dyr og deres ekskrementer, især kameler (dromedarer)). Smitterisikoen for rejsende til Den Arabiske Halvø og nærliggende lande samt Sydkorea anses for at være meget lille.

Man bør kontakte sin læge (helst telefonisk), hvis man op til 14 dage efter hjemkomst fra ophold på Den Arabiske Halvø, nærliggende lande eller andre områder med smittespredning udvikler en alvorlig luftvejsinfektion med feber, lungebetændelse med hoste og evt. vejrtrækningsbesvær eller anden alvorlig infektionssygdom og samtidig immunsvækkelse, eller hvis man har haft kontakt til en person med påvist MERS-CoV-infektion, eller hospitaler i lande, hvor der er konstateret smittespredning af MERS-CoV.

Bemærk, at der ikke siden 2004 på verdensplan er rapporteret om flere SARS-CoV-tilfælde. 

Behandling

Behandling af CoV er målrettet symptomerne, da der ikke findes specifik behandling. Behandling af MERS-CoV og SARS-CoV er en specialistopgave.

Særligt for sundhedsfagligt personale

Diagnostik

Luftvejsprøver fra de nedre luftveje herunder trachealsekret, bronkoalveolær lavage, ekspektorat er at fortrække frem for nasopharynxsekret, eller næsesekret/-podning, svælgsekret, tonsilpodninger.

Det er relevant at anvende analysen i udredningen af komplicerede luftvejsinfektioner herunder lungebetændelse og akut respiratorisk syndrom.

Diagnostik af ukomplicerede øvre luftvejsinfektioner eller mild til moderat bronkitis kræver normalt ikke laboratoriediagnostik, idet fundet normalt ikke ville have en behandlingsmæssig konsekvens.

Almindelige Coronavirus (229E, NL63, OC43, HKU1)

Det kan være relevant at søge at påvise de almindelige CoV (229E, NL63, OC43, HKU1) hos særligt syge patienter og i dette tilfælde anbefales PCR-diagnostik bestillt enten for sig eller i luftvejspakken (rhinovirus, enterovirus og parechovirus, respiratory synctial virus, adenovirus, coronavirus OC43, 229E, NL63, HKU1, influenzavirus type A og B, metapneumovirus, og parainfluenzavirus).

MERS-Coronavirus og SARS-Coronavirus

Specialdiagnostik for MERS-Coronavirus og SARS-Coronavirus (bemærk, at der ikke siden 2004 på verdensplan er rapporteret om flere SARS-CoV-tilfælde) på Statens Serum Institut kan udføres efter specialistvurdering i henhold til retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Prøver bliver analyseret i specifik pan-coronavirus PCR og luftvejspakken.

Der gøres opmærksom på at negativ MERS-CoV-diagnostik på en næsesvælgprøve ikke udelukker MERS-CoV-infektion  dette forudsætter en prøve taget fra de nedre luftveje.

Anmeldelsespligt

Mistænkte eller bekræftede tilfælde af MERS-CoV-infektion eller SARS-CoV skal anmeldes telefonisk til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) samt elektronisk via Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI2) af den behandlende læge.

Diagnostiske undersøgelser

Human coronavirus 229E, OC43, NL63, HKU1 (RNA) (R-nr. 2058)