Human Coronavirus, Middle East Respiratory Syndrome (MERS), Svær Akut Respiratorisk Syndrom (SARS) og SARS-CoV-2/covid-19

Humane coronavirus (CoV) er navngivet efter de krone-lignende pigge der findes på virus' overflade. De blev først opdaget i midten af 1960'erne, og der findes nu seks forskellige CoV, som kan inficere mennesker. Dels de almindelige CoV, som består af 229E, NL63, OC43, HKU1 og de mere sjældne, alvorlige og potentielt dødelige, som Middle East Respiratory Syndrom (MERS)-CoV, Svær Akut Respiratorisk Syndrom (SARS)-CoV og SARS-CoV-2/covid-19.

Almindelig Coronavirus

De almindelige CoV er årsag til ca. 25% af de årlige forkølelser og milde til moderate øvre luftvejsinfektioner. De fleste mennesker vil blive smittet med almindelige CoV én eller flere gange i løbet af deres livstid, særligt småbørn er udsatte. De almindelige CoV er globalt udbredt, hyppigere forekomst efterår/vinter er beskrevet, men man kan blive smittet hele året rundt.

MERS - Middle East Respiratory Syndrome

MERS-CoV blev første gang påvist i 2012 blandt personer, der havde opholdt sig på Den Arabiske Halvø. MERS-CoV smitter mellem mennesker, men virus kommer oprindeligt fra flagermus og er derfra blandt andet påvist hos dromedarer hvorfra man kan smittes. MERS-Cov-infektion kan medføre akut respiratorisk syndrom med en dødelighed (CFR) på ca. 36%, især hos indlagte patienter, som er svækket af anden underliggende sygdom. Der er siden 2012 konstateret flere end tusind tilfælde af MERS-CoV-infektion blandt personer, der bor eller har haft forudgående ophold på Den Arabiske Halvø.

MERS-CoV-tilfælde er også rapporteret i Egypten, Jordan, Iran, Libanon og enkelte andre lande, ligesom der er set importerede tilfælde i Europa. Der er også enkelte eksempler på, at rejserelaterede tilfælde har smittet andre personer i Europa.

I 2015 var der et udbrud på knap 200 tilfælde af MERS-CoV, der omfattede flere hospitaler og klinikker i Sydkorea. Udbruddet kunne spores til en MERS-CoV-inficeret person, som havde rejst i flere arabiske lande. Udbrud i forbindelse med "doctor-shopping" er også set.

Der var ikke set importerede MERS-CoV-tilfælde i Danmark.

SARS - Svær Akut Respiratorisk Syndrom

SARS-CoV, der også kan forårsage svær akut respiratorisk syndrom, blev påvist i Kina i november 2002. SARS-smittede fra person til person og medførte inden for måneder et verdensudbrud (pandemi) med i alt ca. 8.000 tilfælde, herunder ca. 800 dødsfald i perioden 2002-2003. Siden 2004 har der ikke været rapporteret flere tilfælde af SARS-CoV-infektion nogen steder. SARS-CoV smittede kun fra synligt syge og ikke i inkubationstiden i modsætning til SARS-CoV-2. Derfor var SARS også lettere at inddæmme.

Der er ikke set importerede SARS-CoV-tilfælde i Danmark.

SARS-CoV-2/covid-19

SARS-CoV-2 virus opstod efter al sandsynlighed fra flagermus i Kina, som smittede pattedyr som mårhund og mink som blev solgt på det levende madmarked i Wuhan by. Initialt opstod to smittekæder (med SARS-CoV- type A og B) som udtryk for mindst to smitte events med epifokus på Wuhan madmarked. Sygdommen covid-19 spredte sig fra person til person direkte ved dråbesmitte og aerosoler samt indirekte via inficerede overflader og hænder. SARs-CoV-2 udskilles og smitter mest inden symptomer (i inkubationstiden), hvilket gør den svær at opdage med mindre man tester md screening (antigentest og/eller PCR). SARS-CoV-2 smitter især fra superspredere og supersprederbegivenheder i modsætning til fx influenza. SARS-CoV-2/covid-19 har en dødelighed (CFR) på ca. 3% afhængig af virus-varianten, alder og underliggende tilstande og sygdom (overvægt, hjerte-kar-sygdomme, mm).

Siden 2020 til 2023 har pandemien omfattet virusvarianterne Alfa, Delta, Omikron med undervarianter. Varianterne Beta og Gamma var kun i nogle kontinenter og områder. Varianterne udmærkede sig med ændret (øget) smitsomhed, sygelighed eller antistofresistens for vacciner og/eller tidligere overstået sygdom. SARS-CoV-2 er en zoonotisk virus som smitter både mennesker og visse dyr især floksyr og produktionsmink der huses snude-mod-snude i typisk 30.000 af gangen. Virus muterede hele tiden lidt, hvilket muliggjorde opsporing af smittekæder ved sekventering som i Danmark blev udført løbende på størstedelen af de PCR diagnosticerede real-time.

Fuld-genomosekvensering af virus og mRNA-vaccinerne (Pfizer-BioNTech og Moderna) var de to vigtigste teknologiske revolutioner under covid-19 pandemien, og danner skole for fremtidige udbrud og pandemier. Den 1. april 2023 erklæredes covid-19 ikke længere for en samfundstruende infektion og restriktioner brugt i forsøg på at inddæmme sygdommen er alle ophævet (inklusive CORONAPAS, mundbind etc.).

Symptomer

Almindelige coronavirus

De almindelige CoV (229E, NL63, OC43, HKU1) er årsag til forkølelse og milde til moderate øvre luftvejsinfektioner. Man kan være smittet uden at få symptomer, men hos de fleste starter sygdommen med forkølelsessymptomer, såsom snue med næseflåd og nysen, ondt i halsen evt. ledsaget af lettere sygdomsfornemmelse og let temperaturforhøjelse. Oftest efterfølges tilstanden i løbet af et par dage af tilstoppet næse og hoste.

De almindelige CoV-infektioner kan også være forbundet med akut ørebetændelse (otitis media) eller forværring af astma.

I sjældne tilfælde kan de almindelige CoV dog også være årsag til nedre luftvejsinfektioner, såsom falsk strubehoste (pseudocroup), bronkitis, lungebetændelse (pneumoni), og akut svær respiratorisk syndrom primært i spædbørn og immunsvækkede børn og voksne. Infektion med CoV kan også give diarré og opkastning.

MERS - Middle East Respiratory Syndrom

Symptomer ved MERS-CoV-infektion kan variere fra ingen eller få symptomer til akut øvre luftvejsinfektion, feber og til hastigt fremadskridende lungebetændelse (pneumoni) med hoste og evt. åndenød, respirationssvigt, sepsis og multiorgansvigt med døden til følge.

Mave-tarm-symptomer herunder diarré er også rapporteret. De fleste MERS-CoV-tilfælde er blevet rapporteret hos voksne, selvom infektion hos børn er set. MERS-CoV forårsager alvorlig akut respiratorisk syndrom med en høj dødelighed, især hos indlagte patienter, som er svækket af anden sygdom. Personer med underliggende sygdomme som fx hjerte-, lunge- eller nyresygdom, diabetes, immundefekt og cancer har større risiko for et alvorligt forløb med CoV. Dødeligheden er 36%.

SARS - Svær Akut Respiratorisk Syndrom og SARS-CoV2/COVID-19

Symptomer på SARS-CoV-1 og -2 er høj feber, hovedpine, almen sygdomsfornemmelse af ubehag samt ømhed i kroppen. Ofte forudgået af milde luftvejssymptomer. Omkring 10-20% af personer med SARS-CoV fik diarré. Efter 2-7 dage tilstød en tør hoste, og de fleste patienter udviklede lungebetændelse. Dødeligheden var 10% for SARS og ca. 3% for SARS-CoV-2/COVID-19 afhængig af alder og underliggende sygdomme.

Årsag

De almindelige ikke dødelige CoV, som består af 229E, NL63, OC43, og HKU1, er årsag til almindelig CoV-infektion.

Middle East Respiratory Syndrom (MERS)-CoV og Svær Akut Respiratorisk Syndrom (SARS)-CoV og SARS-CoV-2/COVID-19 kan alle forårsage svær akut respiratorisk syndrom og død.

Smitteveje

Smitte sker hovedsageligt ved direkte (aerosol dråber) eller indirekte kontakt (sekret på hænder fra overflader) eller ved dråbespredning ved nys og/eller hoste. Der er fundet CoV i afføring hvilket bruges til at monitorere SARS-CoV-2 i spildevand, og smitte fra afføring er derfor mulig. God håndhygiejne er væsentlig for at hindre spredning af smitte.

Inkubationstiden – tiden fra man bliver smittet, til man får symptomer for almindelige CoV – er typisk 1-2 dage. For MERS-CoV er inkubationstiden 2-14 dage, og for SARS-CoV-1 og -2 er den 2-10 dage. Inkubationstiden for smitte fra dyr til mennesker er ukendt. Mange CoV inficerer også naturligt dyr, herunder flagermus. MERS-CoV inficerer mennesker og dyr, herunder kameler (dromedarer) og flagermus, som kan være potentielle smittekilder.

Det naturlige reservoir for SARS-CoV er flagermus som kan smitte en pattedyr mellemvært (fx desmerkatte, mårhund, fritter og mink) har vist sig at være inficeret med et beslægtet CoV.

Forebyggelse

Håndhygiejne er vigtig for at forebygge smitte. Ved nys eller host anbefales brug af engangslommetørklæde fremfor hænder, eller til nøds albuen for at hindre smitte. Undgå tæt kontakt med syge personer og hold 1-2 m afstand. Der er fundet CoV i afføring, og smitte fra afføring er derfor mulig. God håndhygiejne er væsentlig for at hindre spredning af smitte.

Forholdsregler for rejsende i relation til MERS-CoV
I henhold til Sundhedsstyrelsen retningslinjer bør personen sikre sig en god håndhygiejne (beskrevet ovenfor) og fødevarehygiejne (undgå utilstrækkelig stegning af kød, indtagelse af upasteuriseret mælk specielt fra kameler (dromedarer) samt unødig kontakt med dyr og deres ekskrementer, især kameler (dromedarer)). Smitterisikoen for rejsende til Den Arabiske Halvø og nærliggende lande samt Sydkorea anses for at være meget lille.

Man bør kontakte sin læge (helst telefonisk), hvis man op til 14 dage efter hjemkomst fra ophold på Den Arabiske Halvø, nærliggende lande eller andre områder med smittespredning udvikler en alvorlig luftvejsinfektion med feber, lungebetændelse med hoste og evt. vejrtrækningsbesvær eller anden alvorlig infektionssygdom og samtidig immunsvækkelse, eller hvis man har haft kontakt til en person med påvist MERS-CoV-infektion, eller hospitaler i lande, hvor der er konstateret smittespredning af MERS-CoV.

Bemærk, at der ikke siden 2004 på verdensplan er rapporteret om flere SARS-CoV-1-tilfælde. 

Behandling

Behandling af CoV er målrettet symptomerne. Behandling af MERS-CoV og SARS-CoV er en specialistopgave og i nogle tilfælde findes der virksomme mononukleære antistoffer tilgængelige.

Særligt for sundhedsfagligt personale

Diagnostik

Luftvejsprøver fra de nedre luftveje ved lungebetændelse herunder trachealsekret, bronkoalveolær lavage, ekspektorat er at fortrække frem for nasopharynxsekret, eller næsesekret/-podning, svælgsekret, tonsilpodninger. I asymptomatiske tilfælde eller ved forkølelsessymptomer kan podning fra næse anvendes til antigen tests og/eller PCR.

Det er relevant at anvende analysen i udredningen af komplicerede luftvejsinfektioner herunder lungebetændelse og akut respiratorisk syndrom.

Diagnostik af ukomplicerede øvre luftvejsinfektioner eller mild til moderat bronkitis kræver normalt ikke laboratoriediagnostik, idet fundet normalt ikke ville have en behandlingsmæssig konsekvens.

Almindelige Coronavirus (229E, NL63, OC43, HKU1)

Det kan være relevant at søge at påvise de almindelige CoV (229E, NL63, OC43, HKU1) hos særligt syge patienter og i dette tilfælde anbefales PCR-diagnostik bestilt enten for sig eller i luftvejspakken (rhinovirus, enterovirus og parechovirus, respiratory synctial virus, adenovirus, coronavirus OC43, 229E, NL63, HKU1, influenzavirus type A og B, metapneumovirus, og parainfluenzavirus).

MERS-Coronavirus og SARS-Coronavirus

Specialdiagnostik for MERS-Coronavirus og SARS-Coronavirus (bemærk, at der ikke siden 2004 på verdensplan er rapporteret om flere SARS-CoV-1-tilfælde) på Statens Serum Institut kan udføres efter specialistvurdering i henhold til retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Prøver bliver analyseret i specifik pan-coronavirus PCR og luftvejspakken.

Der gøres opmærksom på at negativ MERS-CoV-diagnostik på en næsesvælgprøve ikke udelukker MERS-CoV-infektion  dette forudsætter en prøve taget fra de nedre luftveje.

SARS-CoV-2 diagnostik kan udføres at patienten selv med Quick-test. Det anbefales at konfirmere resultatet med PCR især for at kunne monitorere sygdommen med helgenomsekvensering på SSI eller visse større Klinisk Mikrobiologiske Afdelinger på hospitalet.

Meldepligt

Mistænkte eller bekræftede tilfælde af MERS-CoV-infektion eller SARS-CoV skal anmeldes telefonisk til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) samt elektronisk via Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI2).

Diagnostiske undersøgelser

Human coronavirus 229E, OC43, NL63, HKU1 (RNA) (R-nr. 2058)