Echinococcus antistof IgG (R-nr. 330)

Indikation

Eksposition og formodning om smitte med Echinococcus sp.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 5 mL
  • Serum 2 mL

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 11 "Svampe og parasitter" (mørk orange kant).

Diagnose eller kliniske symptomer, geografisk anamnese og tidspunkt for evt. eksposition bedes anført.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

  • Negativ
  • Gråzone
  • Positiv
  • Inkonklusiv

Svartid

Analyserne udføres en gang ugentligt. 

Kontakt laboratoriet ved ønske om hastesvar.

Tolkning og reference-værdier/interval

Testen består af tre separate analyser.

To stk. ELISA analyser målrettet påvisning af specifikke IgG antistoffer rettet mod Echinococcus multilocularis og Ecchinococcus granulosus.

Derudover en Western blot analyse til påvisning og artsdifferentiering mellem E. granulosus og E. multiocularis igG specifikke antistoffer.

ELISA analyse for Echinococcus multilocularis svares I index værdier:

Antistof Index Fortolkning
<0,7  Negativ 
0,7-1,0  Gråzone 
>1,0  Positiv 

 

Antistof Index Fortolkning
<9  Negativ 
9-11  Gråzone 
>11  Positiv 


ELISA analyse for Echinococcus granulosus svares I index værdier:

Western blot:

  • Positiv (når specifikke bånd/antigener påvises)
  • Inkonklusiv
  • Negativ

Bemærkning

IgG antistoffer med krydsreaktion mellem de to Ecchinococcus arter ses. Infektion med Ecchinococcus granulosus ses stort set udelukkende hos personer fra lande med høj forekomst. Parasitten findes på alle kontinenter, men infektionen er især hyppig i Mellemøsten og Tyrkiet, og i Afrika i det nordlige Kenya.

Echinococcus multilocularis er bland andet forekommende i Danmark.

Bioptering fra echinokokcyste er farlig. Materiale fra cysten kan udløse anafylaktisk shock, cysten kan inficeres sekundært, og echinokokkerne kan spredes i patienten. Materialet er smittefarligt, hvis det ikke er formalinfikseret.

Sensitivitet og specificitet

Den samlede specificitet for de 3 analyser skønnes at være >98%.

Sensitiviteten herunder den kliniske sensitivitet har ikke været muligt at fastlægge præcist, men skønnes at være i området 70-80%, da det er kendt at pågående infektion med disse parasitter kan forekomme i fravær af målbare specifikke antistoffer.

Analysens princip

ELISA.

Western blot til konfirmering og artsdifferentiering mellem E. granulosus og E. multiocularis.

Synonym

Hydatidose antistoffer, Alveolar antistoffer

Bestillingskode

440901000100000 Echinococcus antistof - Fuldblod
440901000900000 Echinococcus antistof – Serum
SSI00232 Echinococcus antistof IgG

Svarkode

NPU01927 P—Echinococcus multilocularis(hydatid)-antistof; arb.k.(proc.) = ?
NPU01926 P—Echinococcus granulosus(hydatid)-antistof; arb.k.(proc.) = ?
SSI00231 Echinococcus Immunblot

Pris

Artikel nr. Pris 2024
105373 2.390,00

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik 

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00