Echinococcus granulosus (mikroskopi) (R-nr. 090)

Indikation

Undersøgelse af cysteindhold hvor præoperative undersøgelser ikke har klarlagt diagnosen, eller hvor tilstedeværelse af levende protoscolices søges påvist.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Ca. 0,5 g cystevæv og 5 mL cysteindhold i hver sit plastrør med rødt skruelåg eller tilsvarende rør uden tilsætning eller fikseret i 2% formalin.

Prøvetagning straks efter ekstirpation af cysten.

Rekvirering

Blanket nr. 11 "Svampe og parasitter" (mørk orange kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Prøven må ikke fryses. 

Hvis forsendelsen varer > 36 timer, bør evt. konservering af prøvematerialet drøftes med laboratoriet.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist

Svartid

Undersøgelsen udføres på alle hverdage. Svar afgives samme dag såfremt prøven er laboratoriet i hænde inden kl. 10:00.

Tolkning og reference-værdier/interval

Påvisning af echinokokker er diagnostisk.

Bemærkning

Bioptering fra echinokokcyste er farlig. Materiale fra cysten kan udløse anafylaktisk shock, cysten kan inficeres sekundært, og echinokokkerne kan spredes i patienten. Materialet er smittefarligt, hvis det ikke er formalinfikseret.

Relaterede analyser

Analysens princip

Påvisning af Echinococcus ved mikroskopi.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Diverse reagenser, medier, mikroskopi mm.
Internt reference nummer: R-nr. 090
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Bestillingskode

NPU17434 Cyste—Echinococcus granulosus; arb.k.(proc.) = ?
410204000000000 Echinococcus Mikroskopi - Væv
410201032600000 Echinococcus Mikroskopi - Cystevæske

Svarkode

NPU17434 Cyste—Echinococcus granulosus; arb.k.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
80991 928,00

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik 

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00