Echinococcus (DNA) (R-nr. 1006)

Indikation

Mistanke om Echinococcus infektion, solitære eller multiple cyster, især i leveren.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Cystevæske
  • Biopsi

VIGTIGT: Bioptering fra echinokokcyste er farlig. Materiale fra cysten kan udløse anafylaktisk shock, cysten kan inficere sekundært, og echinokokkerne kan spredes i patienten.

Rekvirering

Blanket nr. 11 "Svampe og parasitter" (mørk orange kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøverør i beskyttelsesrør.

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist
  • Inkonklusiv

Svartid

Svar afgives 1-3 hverdage efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Hvis Echinococcus sp. påvises, følger svar vedr. artsspecifikation. Påvisning af parasitten er diagnostisk og indikerer aktiv infektion.

Ved positivt fund iværksættes passende behandling, som bør foregå i samarbejde med infektionsmediciner.

Hvis prøven findes inkonklusiv, anbefales det at indsende ny prøve.

Analysens princip

Ekstraktion af DNA fra prøvemateriale og opformering af genus-specifikt DNA ved konventionel PCR. Artsspecifikation ved yderligere PCR og sekventering.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Mastermix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 1006
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

Dværgbændelorm

Bestillingskode

NPU28750 Csv—Echinococcus(DNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU28751 P—Echinococcus(DNA); arb.k.(proc.) = ?
420401020000000 Echinococcus DNA/RNA - Spinalvæske
420401032600000 Echinococcus DNA/RNA - Cystevæske
420404001000000 Echinococcus DNA/RNA - Biopsi

Svarkode

NPU28750 Csv—Echinococcus(DNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU28751 P—Echinococcus(DNA); arb.k.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
87019 1.465,00

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik 

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00