Aspergillus fumigatus (genotype) (R-nr. 1034)

Indikation

Udredning af muligt Aspergillus udbrud.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Podning
  • BAL
  • Ekspektorat 2-3 mL
  • Spinalvæske 1 mL
  • Biopsi
  • Kultur m.m.
  • Evt. miljøprøve fra mistænkte kilder (luftfiltre, airconditionanlæg el lign), eksempelvis podning eller afklip

Rekvirering

Blanket nr. 11 "Svampe og parasitter" (mørk orange kant) eller blanket nr. 9 "Referenceanalyser" (brun kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Antal korte tandem repeat bestemmes og opgives for et panel af 9 markører.

Svartid

Svar afgives 2-3 uger efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Såfremt de 9 tal er ens, er Aspergillus isolaterne identiske. Variation (+/-1) på en enkelt markør kan være udtryk for mikroevolution af beslægtede isolater. Begge scenarier taler for fælles oprindelse.

Såfremt der er forskelle på flere markører eller med >+/-1 er der tale om forskellige genotyper. Dette vil ikke udelukke en potentiel fælles smittekilde, da et forurenet luftfilter eksempelvis kunne tænkes at indeholde mere end én genotype Aspergillus.

Analysens princip

Genotypning med et panel at 9 korte tandem repeats.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Mastermix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 1034
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

STRAf typning

Bestillingskode

SSI00009
220225000000000 Aspergillus fumigatus Genotypning - Podning
220226015000000 Aspergillus fumigatus Genotypning - Bronkoalveolær lavage {BAL}
220222014000000 Aspergillus fumigatus Genotypning - Ekspektorat
220221020000000 Aspergillus fumigatus Genotypning - Spinalvæske
220224001000000 Aspergillus fumigatus Genotypning - Biopsi
220227011100000 Aspergillus fumigatus Genotypning - Kultur af mikroorganisme
220229003090030 Aspergillus fumigatus Genotypning - Afklip (ikke-humant materiale) - Luftfilter
220229003090031 Aspergillus fumigatus Genotypning - Afklip (ikke-humant materiale) - Airconditionanlæg

Svarkode

SSI00009

Pris

Artikel nr. Pris 2024
100233 1.672,00

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik 

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00