Resultatkontrakt og årsrapporter

SSI's mål og strategier er formuleret i en resultatkontrakt, som aftales årligt med Sundhedsministeriet. Hvert år udarbejdes en årsrapport med SSI's regnskab samt beretning fra året der gik.

Resultatkontrakt

Resultatkontrakten fastsætter rammerne for SSI’s virksomhed og har blandt andet til formål at:

  • tydeliggøre SSI’s prioriteringer og afstemme ministeriets forventninger til SSI’s samlede virksomhed.
  • bidrage til SSI’s effektivitet, for eksempel ved at skabe en fælles forståelse af de overordnede mål for medarbejderne på SSI.

I resultatkontrakten fokuseres på de resultater, SSI skal skabe i forhold til omgivelserne. Resultatkontrakten udgør således – sammen med bl.a. finansloven – en overordnet ramme for SSI’s virksomhed.

De konkrete mål i resultatkontrakten er formuleret med udgangspunkt i SSI’s mission, vision og strategi samt relevante politiske målsætninger.

Se resultatkontrakten for 2019 her.

Bemærk: Resultatkontrakten er sat i bero på grund af covid-19.

Præstationsafhængig løn til styrelsesdirektøren 2018

Statens Serum Instituts direktør Mads Melbye er for 2018 tildelt et engangsvederlag på kr. 90.000. Engangsvederlaget er tildelt på baggrund af direktørens samlede performance over året og med følgende begrundelse: Du har formået at stabilisere instituttet og opbygget et velfungerende Campus-område, der nu huser mange institutioner. Samtidig har du på kompetent vis arbejdet for ”one health”-perspektivet.

Årsrapporter

SSI udarbejder følgende årsrapport:

  • Statslig årsrapport – Indeholder SSI’s regnskab samt beretning fra året der gik. Desuden afrapporteres der på de resultatkrav, der er fastsat i SSI’s resultatkontrakt med Sundhedsministeriet.

Statslig årsrapport
2021 2020 2019 2018
2017 2016  2015 2014
2013 2012 2011 2010

Lovgrundlag
Statens Serum Instituts (SSI) hovedopgaver er fastlagt i Sundhedslovens § 222.
Af sundhedsloven fremgår det bl.a., at:
  • SSI er et Institut under Sundhedsministeriet, hvis formål er at forebygge og bekæmpe smitsomme sygdomme, medfødte lidelser og biologiske trusler. 
  • SSI er landets centrallaboratorium, for så vidt angår diagnostiske analyser, herunder referencefunktioner. 
  • SSI sikrer forsyning af vacciner, herunder vacciner til børnevaccinationsprogrammet, og beredskabsprodukter gennem fremstilling eller fremskaffelse. 
  • SSI indgår i det operationelle beredskab mod smitsomme sygdomme og biologisk terrorisme. 
  • SSI driver videnskabelig forskning og yder rådgivning og bistand på områder, der vedrører Instituttets opgaver.

 

Ole Jensen

Kontakt

Ole Jensen, Vicedirektør, Direktionssekretariatet / Vicedirektør
T. 32683187 @. olj@ssi.dk Se profil