Mål- og resultatplan samt årsrapporter

Udvalgte af SSI’s mål er formuleret i en mål- og resultatplan, som aftales årligt med Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Hvert år udarbejdes en årsrapport med afrapportering på de fastsatte mål, SSI's regnskab samt en beretning fra året, der gik.

Mål- og resultatplan

Statens Serum Institut indgår hvert år en etårig mål- og resultatplan med Indenrigs- og Sundhedsministeriets departement. Mål- og resultatplanen er et ledelsesværktøj, som understøtter dialogen om retning, mål og resultater mellem departementschefen og SSI’s direktør. I mål- og resultatplanen fastsættes få, klare mål for SSI’s kerneopgaver det kommende år.

Se SSI's mål- og resultatplan for 2023 (pdf)
Se SSI’s mål- og resultatplan for 2024 (pdf)

Årsrapporter

SSI udarbejder hvert år en statslig årsrapport, som indeholder SSI’s regnskab samt en beretning fra året der gik. Desuden afrapporteres på de mål, der er fastsat i SSI’s mål- og resultatplan.

Grundet covid-19 har der ikke været indgået mål- og resultatplaner med departementet i perioden 2020-2022, hvorfor årsrapporterne i disse år alene består af en SSI’s regnskab samt en beretning fra året, der gik.

Årsrapport for Statens Serum Institut 2023 (pdf)

Tidligere årsrapporter

Årsrapport for Statens Serum Institut 2022
Årsrapport for Statens Serum Institut 2021
Årsrapport for Statens Serum Institut 2020
Årsrapport for Statens Serum Institut 2019
Årsrapport for Statens Serum Institut 2018
Årsrapport for Statens Serum Institut 2017
Årsrapport for Statens Serum Institut 2016
Årsrapport for Statens Serum Institut 2015
Årsrapport for Statens Serum Institut 2014
Årsrapport for Statens Serum Institut 2013
Årsrapport for Statens Serum Institut 2012
Årsrapport for Statens Serum Institut 2011
Årsrapport for Statens serum Institut 2010

Præstationsafhængig løn til direktøren 2023

Direktør for Statens Serum Institut, Henrik Ullum er for 2023 tildelt et engangsvederlag på kr. 50.000. Engangsvederlaget er tildelt på baggrund af direktørens samlede performance over året herunder opfyldelse af de opstillede mål i instituttets mål og resultatplan.

Ole Jensen

Kontakt

Ole Jensen, Vicedirektør, Direktionssekretariatet / Strategi, Styring & Organisation
T. 32683187 @. olj@ssi.dk Se profil