Mål- og resultatplan samt årsrapporter

Udvalgte af SSI’s mål er formuleret i en mål- og resultatplan, som aftales årligt med Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Hvert år udarbejdes en årsrapport med afrapportering på de fastsatte mål, SSI's regnskab samt en beretning fra året, der gik.

Mål- og resultatplan

SSI indgår hvert år en etårig mål- og resultatplan med Indenrigs- og Sundhedsministeriets departement. Mål- og resultatplanen er et ledelsesværktøj, som understøtter dialogen om retning, mål og resultater mellem departementschefen og SSI’s direktør. I mål- og resultatplanen fastsættes få, klare mål for SSI’s kerneopgaver det kommende år.
Se SSI’s mål- og resultatplan for 2023 her.

Årsrapporter

SSI udarbejder hvert år en statslig årsrapport, som indeholder SSI’s regnskab samt en beretning fra året der gik. Desuden afrapporteres på de mål, der er fastsat i SSI’s mål- og resultatplan.

Grundet covid-19 har der ikke været indgået mål- og resultatplaner med departementet i perioden 2020-2022, hvorfor årsrapporterne i disse år alene består af en SSI’s regnskab samt en beretning fra året, der gik.

Statslig årsrapport
2021 2020 2019 2018
2017 2016  2015 2014
2013 2012 2011 2010
Ole Jensen

Kontakt

Ole Jensen, Vicedirektør, Direktionssekretariatet / Vicedirektør
T. 32683187 @. olj@ssi.dk Se profil