Nøgletal - forskning og udvikling

Forskning på højt internationalt niveau er afgørende for at sikre et effektivt beredskab mod smitsomme sygdomme og medfødte lidelser. Endvidere er forskning og udvikling afgørende for at videreudvikle SSI's forretningsmæssige aktiviteter.

SSI er derfor også en af Danmarks største forskningsinstitutioner på sundhedsområdet. Udover at publicere mange videnskabelige artikler, bidrager SSI også hvert år med et stort antal specialerapporter og ph.d.-afhandlinger samt medicinske doktordisputatser. 

Midler til forskning og udvikling

Tabel 1. Forskning og udvikling, 2012-2022, mio. kr./ % af omsætningen

Mio. kr. / pct. 2013 2014 2015 2016 2017 2018  2019  2020  2021 2022 
Udgifter til forskning * 355,7 345,1 363,0 353,9 329,0 320,3  303,4  285,7  294,6 290,2 
- heraf fondsfinansieret 157,7 163,6 186,9 159,0 124,2 125,5  119,4  121,0  99,7 87,7 
Fondsfinansieret i % 44,3 47,4 51,5 44,9 37,8 39,1  39,3  42,3  33,8 30,2 

Publikationer og uddannelse

Tabel 2. Videnskabelige publikationer, 2012-2022

  2013 2014 2015 2016 2017 2018  2019 2020  2021 2022 
Publikationer, antal* 426 422 424 407 470 358  478 376  395 390 
Ph.d.-afhandlinger,
antal
18 15 21 17 16 8 4 6 6 12 
Medicinske
doktordisputatser,
antal
1 0 0 0 0 0  0  0 0 1
Specialerapporter,
antal
24 32 21 17 19 0 11  10 9 8

* Opgørelsen medtager ikke foredrag, kongresindlæg, avisartikler, undervisningsmateriale, ph.d.-afhandlinger og doktordisputatser m.m.

Ole Jensen

Kontakt

Ole Jensen, Vicedirektør, Direktionssekretariatet / Vicedirektør
T. 32683187 @. olj@ssi.dk Se profil