Nøgletal - forskning og udvikling

Forskning på højt internationalt niveau er afgørende for at sikre et effektivt beredskab mod smitsomme sygdomme og medfødte lidelser. Endvidere er forskning og udvikling afgørende for at videreudvikle SSI's forretningsmæssige aktiviteter.

SSI er derfor også en af Danmarks største forskningsinstitutioner på sundhedsområdet.

Blandt de væsentligste nøgle tal er:

  • I 2020 anvendte SSI 285,7 millioner kroner på forskning og udvikling. Heraf stammede over 121 millioner kroner fra danske og internationale fonde.
  • SSI publicerede 378 videnskabelige artikler i 2020.
  • Derudover bidrager SSI hvert år med et stort antal speciale- og ph.d.-studerende samt doktordisputatser.

Midler til forskning og udvikling

Tabel 1. Forskning og udvikling, 2012-2020, mio. kr./ % af omsætningen

Mio. kr. / pct. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  2019  2020 
Udgifter til forskning * 312,7 355,7 345,1 363,0 353,9 329,0 320,3  303,4  285,7 
- heraf fondsfinansieret 131,6 157,7 163,6 186,9 159,0 124,2 125,5  119,4  121,0 
Fondsfinansieret i % 42,1 44,3 47,4 51,5 44,9 37,8 39,1  39,3  42,3 

Publikationer og uddannelse

Tabel 2. Videnskabelige publikationer, 2012-2020

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  2019 2020 
Publikationer, antal* 436 426 422 424 407 470 358  478 378 
Ph.d.-afhandlinger,
antal
7 18 15 21 17 16 8 4 **
Medicinske
doktordisputatser,
antal
0 1 0 0 0 0 0  0  **
Specialerapporter,
antal
23 24 32 21 17 19 0 11  **

* Opgørelsen medtager ikke foredrag, kongresindlæg, avisartikler, undervisningsmateriale, ph.d.-afhandlinger og doktordisputatser m.m.

** Er endnu ikke opgjort.

Ole Jensen

Kontakt

Ole Jensen, Vicedirektør, Direktionssekretariatet / Vicedirektør
T. 32683187 @. olj@ssi.dk Se profil