Nøgletal - forskning og udvikling

Forskning på højt internationalt niveau er afgørende for at sikre et effektivt beredskab mod smitsomme sygdomme og medfødte lidelser. Endvidere er forskning og udvikling afgørende for at videreudvikle SSI's forretningsmæssige aktiviteter.

SSI er derfor også en af Danmarks største forskningsinstitutioner på sundhedsområdet.

Blandt de væsentligste nøgle tal er:

  • I 2017 anvendte SSI 329 millioner kroner på forskning og udvikling. Heraf stammede over 124 millioner kroner fra danske og internationale fonde.
  • SSI publicerede 470 videnskabelige artikler i 2017
  • Derudover bidrager SSI hvert år med et stort antal specialestuderende og Ph.D'ere samt doktordisputatser.

Midler til forskning og udvikling

Tabel 1. Forskning og udvikling, 2012-2016, mio. kr./ % af omsætningen

Mio. kr. / pct. 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Udgifter til forskning * 312,7 355,7 345,1 363,0 353,9 329,0
- heraf fondsfinansieret 131,6 157,7 163,6 186,9 159,0 124,2
Fondsfinansieret i % 42,1 44,3 47,4 51,5 44,9 37,8

Publikationer og uddannelse

Tabel 2. Videnskabelige publikationer, 2012-2016

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Publikationer, antal* 436 426 422 424 407 470
I internationale
tidsskrifter, %
97 94 96 97 98 98
Ph.d.-afhandlinger,
antal
7 18 15 21 17 16
Medicinske
doktordisputatser,
antal
0 1 0 0 0 0
Specialerapporter,
antal
23 24 32 21 17 19

* Opgørelsen medtager ikke foredrag, kongresindlæg, avisartikler, undervisningsmateriale, ph.d.-afhandlinger og doktordisputatser m.m.

Mads Melbye

Kontakt

Mads Melbye, Direktør, Direktionen / Statens Serum Institut
T. 32683163 @. mme@ssi.dk Se profil