Nøgletal - forskning og udvikling

Forskning på højt internationalt niveau er afgørende for at sikre et effektivt beredskab mod smitsomme sygdomme og medfødte lidelser. Endvidere er forskning og udvikling afgørende for at videreudvikle SSI's forretningsmæssige aktiviteter.

SSI er derfor også en af Danmarks største forskningsinstitutioner på sundhedsområdet.

Blandt de væsentligste nøgle tal er:

  • I 2019 anvendte SSI 303 millioner kroner på forskning og udvikling. Heraf stammede over 119 millioner kroner fra danske og internationale fonde.
  • SSI publicerede 478 videnskabelige artikler i 2019
  • Derudover bidrager SSI hvert år med et stort antal speciale- og ph.d.-studerende samt doktordisputatser.

Midler til forskning og udvikling

Tabel 1. Forskning og udvikling, 2012-2019, mio. kr./ % af omsætningen

Mio. kr. / pct. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  2019 
Udgifter til forskning * 312,7 355,7 345,1 363,0 353,9 329,0 320,3  303,4 
- heraf fondsfinansieret 131,6 157,7 163,6 186,9 159,0 124,2 125,5  119,4 
Fondsfinansieret i % 42,1 44,3 47,4 51,5 44,9 37,8 39,1  39,3 

Publikationer og uddannelse

Tabel 2. Videnskabelige publikationer, 2012-2019

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  2019
Publikationer, antal* 436 426 422 424 407 470 358  478
I internationale
tidsskrifter, %
97 94 96 97 98 98 98 99,8
Ph.d.-afhandlinger,
antal
7 18 15 21 17 16 8 4
Medicinske
doktordisputatser,
antal
0 1 0 0 0 0 0  0
Specialerapporter,
antal
23 24 32 21 17 19 0 11

* Opgørelsen medtager ikke foredrag, kongresindlæg, avisartikler, undervisningsmateriale, ph.d.-afhandlinger og doktordisputatser m.m.

Ole Jensen

Kontakt

Ole Jensen, Vicedirektør, Direktionssekretariatet
T. 32683187 @. olj@ssi.dk Se profil