Ole Jensen

Ole Jensen

Kontakt

Ole Jensen, Vicedirektør, Direktionssekretariatet / Strategi, Styring & Organisation
T. 32683187 @. olj@ssi.dk

Ansvarsområder

Direktionsbetjening og personaleforhold:
Direktionsmøder, Institutråd, koordination af sager ift. departement, styrelser m.fl., strategi, resultatkontrakter, årsrapporter m.m. samt personaleforhold i form af generelle politikker, retningslinjer, problemstillinger, kontaktpunkt til koncern-HR, samarbejdsudvalg.

Jura og forskning:
Offentligretligt, bl.a. hjemmelsgrundlag, registre, aktindsigt og privatretligt, bl.a. kontrakter, forskningssamarbejder/-understøttelse/-politik, bl.a. i samarbejde med Forretningsudvikling.

Kommunikation:
Presse og anden ekstern kommunikation (hjemmeside, sociale medier, webvideo, infografikker o.lign), intranet og anden intern kommunikation, visuel identitet/design, forskningsbibliotek, elektronisk sags- og dokumenthåndtering.

Afdeling

Direktionssekretariatet
Økonomi
Forretningsudvikling