Forskningsstrategi

Forskning på internationalt niveau er en forudsætning for, at SSI kan bidrage til løsningen af de udfordringer, Danmark og det internationale samfund står overfor nu og i fremtiden.

Forskning er derfor også en gennemgående kerneopgave for alle SSI’s aktivitetsområder. Med en ny forskningsstrategi ønsker vi at sikre, at vores forskningsindsats fortsat er i front i kampen mod sygdomme og tidens sundhedsudfordringer. Ved at formulere en klar strategisk retning kan vi målrettet fokusere vores ressourcer og indsatsområder for at opnå størst mulig effekt og indflydelse.

Her kan du downloade Research Strategy of Statens Serum Institut.

Forside af Research Strategy of Statens Serum Institut