Tuberkulose & Mykobakterier

Tuberkulose & Mykobakterier

Kontakt

Tuberkulose & Mykobakterier

Formål

Afdelingen er nationalt og internationalt reference- og speciallaboratorium for tuberkulose (TB) og mykobakterier. Vi servicerer Danmark, Grønland og Færøerne samt andre lande ”ad hoc”. Vi arbejder i et særligt fareklasse 3 sikkerhedslaboratorie, hvor vi håndterer ca. 35.000 prøver årligt vha. mikrobiologiske, molekylærbiologiske, immunologiske og farmakologiske metoder. De fleste rutineundersøgelser er akkrediterede af DANAK efter ISO 17025.

Opgaver 

  • Forskningsbaseret national og international laboratorieovervågning af tuberkulose og mykobakterier i mennesker, dyr og medicinsk udstyr
  • Rutine-, special- og beredskabsdiagnostik af TB samt sygdom med non-tuberkuløse mykobakterier (NTM) ved hjælp af blandt andet mikroskopi, PCR/DNA baserede metoder og dyrkning
  • Diagnostik og overvågning af resistent tuberkulose og NTM, herunder multiresistens (MDR), ekstensiv resistens (XDR) og total resistens. 
  • Diagnostisk påvisning af M. tuberculosis infektion ved interferon-g detektion efter antigen stimulation
  • Genotypning af mykobakterier vha. forskellige DNA-baserede metoder
  • Nationale og internationale referencefunktioner, herunder rådgivning af sundhedsvæsen og internationale myndigheder (ECDC, WHO)
  • Rådgivning om forebyggelse, diagnostik, behandling, smittespredning og smitteopsporing samt tolkning af analyseresultater
Troels Lillebæk

Kontakt

Troels Lillebæk, professor, dr.med., Afdelingschef, Tuberkulose og Mykobakterier
T. 32683704 @. tll@ssi.dk