Tuberkulose & Mykobakterier

Tuberkulose & Mykobakterier

Kontakt

Tuberkulose & Mykobakterier

 

Sekretariat tlf. 5170 3054 @. tuberkulose@ssi.dk

Formål

Afdelingen er nationalt og internationalt reference- og speciallaboratorium for tuberkulose (TB) og mykobakterier. Vi servicerer Danmark, Grønland og Færøerne samt andre lande ”ad hoc”. Vi arbejder i et særligt fareklasse 3 sikkerhedslaboratorie, hvor vi håndterer ca. 40.000 prøver årligt vha. mikrobiologiske, molekylærbiologiske og immunologiske. De fleste rutineundersøgelser er akkrediterede af DANAK efter ISO 17025.

Opgaver 

  • Forskningsbaseret national og international laboratorieovervågning af tuberkulose og mykobakterier i mennesker, dyr og medicinsk udstyr
  • Rutine-, special- og beredskabsdiagnostik af TB samt sygdom med non-tuberkuløse mykobakterier (NTM) ved hjælp af blandt andet mikroskopi, PCR/DNA baserede metoder og dyrkning
  • Diagnostik og overvågning af resistent tuberkulose og NTM, herunder multiresistens (MDR) og ekstensiv resistens (XDR) 
  • Diagnostisk påvisning af M. tuberculosis infektion ved interferon-g detektion efter antigen stimulation
  • Genotypning af mykobakterier vha. forskellige DNA-baserede metoder
  • Nationale og internationale referencefunktioner, herunder rådgivning af sundhedsvæsen og internationale myndigheder (ECDC, WHO)
  • Rådgivning om forebyggelse, diagnostik, behandling, smittespredning og smitteopsporing samt tolkning af analyseresultater

Hasteprøver

Med henblik på at levere diagnostiske svar til brugerne så hurtigt som muligt, har Afdeling for Mykobakterier og Tuberkulose udvidede åbningstider. Vedrørende hasteprøver kan afdelingen kontaktes direkte på tlf. 5170 3054 

  • Hverdage kl. 8-20
  • Lørdage kl. 9-14 

Der kan udføres haste PCR for Mycobacterium tuberculosis kompleks, inklusive genotypisk resistensbestemmelse for Isoniazid og Rifampicin, eller evt. hastemikroskopi, hvis PCR ikke kan nås. Hasteprøve(r) kan fremsendes til SSI med taxi efter nærmere instruktion til aften- og lørdagsholdet, som består af to tilstedeværende laboranter/bioanalytikere samt en AC'er, som kan kontaktes telefonisk.

Troels Lillebæk

Kontakt

Troels Lillebæk, professor, afdelingschef, Tuberkulose og Mykobakterier
T. 32683704 @. tll@ssi.dk