Forskning i tuberkulose og mykobakterier

Afdeling for Tuberkulose og Mykobakterier forsker i tuberkulose (TB) og non-tuberkuløse mykobakterier NTM) vha. mikrobiologiske, molekylærbiologiske og immunologiske metoder.

Fokusområder og formål

Afdeling for Tuberkulose og Mykobakterier har gode forudsætninger for at forske i tuberkulose (TB) og non-tuberkuløse mykobakterier (NTM). Vi har diagnosticeret mykobakterier siden 1910, først vha. mikroskopi, siden hen dyrkningen. I dag vinder de molekylærbiologiske metoder mere og mere indpas. Aktuelt anvendes mikrobiologiske, molekylærbiologiske og immunologiske metoder. 

De laboratoriebaserede data kombineres med omfattende registerdata. Danmark er et af de lande i verden, som har den ældste og mest komplette TB-registrering. Der findes statistik over TB-mortalitet i danske byer helt tilbage fra 1876. I retsakt af 1897 blev danske læger pålagt at anmelde "svindsot", og i lov af 14. april 1905 blev TB i lunger og strubehoved anmeldelsespligtig. Siden 1921 har TB-data været samlet i et landsomfattende register. Endelig, i 1951, blev der indført anmeldelsespligt for alle former for TB. Afdelingen råder i dag over en omfattende databank og en stammekollektion, som strækker sig helt tilbage til 1936.

Den beredskabsunderstøttende forskning fokuserer på:

  • Diagnostik
  • Overvågning

Forskningen fokuserer især på forekomsten og fordelingen af TB og NTM nationalt og internationalt. Ved hjælp af forskellige DNA-baserede teknikker karakteriserer vi bakteriernes arvemasse, og herefter kortlægger vi smittespredningsmønstre og genetiske- og miljømæssige risikofaktorer. Hermed kan vi se, hvordan sådanne faktorer påvirker sundheden og bruge denne viden til at forbedre forebyggelse og behandling. Det er afdelingens ambition at præsentere komplekse genetiske data på en sådan måde, at data bidrager til øget national- og international sundhed.

Konkret forskes fx i nye forbedrede metoder til hurtig påvisning af TB og NTM, herunder hurtig genotypisk resistensbestemmelse. Vi kortlægger specifikke sygdomsudbrud nationalt og internationalt, og vi anvender resultaterne til at forbedre sygdomskontrollen, bl.a. via national og international forskningsbaseret rådgivning.

Vi har været forskningsaktive i mere end 100 år, og aktuelt er vi ca. 8 akademikere og 3-4 ulønnede videnskabelige medarbejdere. De seneste 25 år har vi ”produceret” mange 3 disputatser, >10 ph.d.er, mange specialerapporter og mere end 200 videnskabelige artikler (aktuelt mellem 10 og 20 årligt).

Troels Lillebæk

Kontakt

Troels Lillebæk, professor, afdelingschef, Tuberkulose og Mykobakterier
T. 32683704 @. tll@ssi.dk Se profil