Forskning i tuberkulose og mykobakterier

Vi anvender mikrobiologiske, molekylærbiologiske og immunologiske metoder, især DNA baseret genotypning til ny diagnostik og molekylærepidemiologi 

Fokusområder og formål

Afdeling for Tuberkulose og Mykobakterier har gode forudsætninger for at forske i tuberkulose (TB) og non-tuberkuløse mykobakterier (NTM). Vi har diagnosticeret mykobakterier siden 1910, først vha. mikroskopi, siden hen dyrkningen. I dag vinder de molekylærbiologiske metoder mere og mere indpas. Aktuelt anvendes mikrobiologiske, molekylærbiologiske, immunologiske og farmakologiske metoder. 

De laboratoriebaserede data kombineres med omfattende registerdata. Danmark er et af de lande i verden, som har den ældste og mest komplette TB-registrering. Der findes statistik over TB-mortalitet i danske byer helt tilbage fra 1876. I retsakt af 1897 blev danske læger pålagt at anmelde "svindsot", og i lov af 14. april 1905 blev TB i lunger og strubehoved anmeldelsespligtig. Siden 1921 har TB-data været samlet i et landsomfattende register. Endelig, i 1951, blev der indført anmeldelsespligt for alle former for TB. Afdelingen råder i dag over en omfattende databank og en stammekollektion, som strækker sig helt tilbage til 1936.

Den beredskabsunderstøttende forskning fokuserer på:

 • Diagnostik
 • Overvågning

Vi forsker bl.a. i nye forbedrede metoder til hurtig påvisning af TB og NTM, herunder hurtig genotypisk resistensbestemmelse. Vi kortlægger smittespredning nationalt og internationalt, og vi anvender resultaterne til at forbedre sygdomskontrollen, bl.a. via national og international forskningsbaseret rådgivning.

Links til udvalgte publikationer 

Vi har været forskningsaktive i mere end 100 år. Aktuelt er vi 7 faste akademikere, og de seneste 25 år har vi ”produceret”:

 • 3 disputatser
 • 11 Ph.d.-afhandlinger
 • >10 speciale rapporter
 • >200 peer review artikler 

Aktuel liste kan fremsendes på anmodning. 

Forskningsprojekter

Afdelingen er engageret i mange specifikke store og små forskningsprojekter i ind- og udland. Bl.a. forskes i diagnostik, klinik, epidemiologi / molekylærepidemiologi og sygdomskontrol.

Nogle eksempler på vores TB og NTM forskning:

 • Kortlægning af smittespredning i det danske kongerige samt på tværs af grænser vha. genotypning
 • Naturhistorie og virulens
 • Reaktivering af latent infektion  
 • Forekomst og spredning af resistente stammer
 • Nye og forbedrede diagnostiske metoder og arbejdsgange
 • Ændringer i bakteriernes DNA
 • Årsager til tilbagevendende infektion, herunder ”recidiv” versus ”re-infektion”
 • Erhvervsbetinget TB; forekomst, risiko og kontrol
 • TB blandt asylansøgere i Danmark, risiko og screening
 • NTM sygdom, udbredelse og udvikling
 • NTM og kontamination af medicinsk udstyr
 • Risikofaktorer, co-morbiditet og mortalitet
 • Ekstrapulmonal tuberkulose
 • Behandlingsresultater
 • Komplikationer til sygdom
Troels Lillebæk

Kontakt

Troels Lillebæk, professor, afdelingschef, Tuberkulose og Mykobakterier
T. 32683704 @. tll@ssi.dk Se profil