Sundhedsfaglige – spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar om Det Danske Vaccinationsregister til sundhedspersoner hvor du kan søge svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål.

Hvordan får jeg adgang til vaccinationsregistret?
Sundhedspersoner har adgang til borgernes vaccinationskort via eget it-system eller via FMK-online.dk, hvor der er et separat faneblad til vaccinationsoplysninger. Vejledning til login i FMK-online findes på SDS-hjemmeside.

Ved problemer i forbindelse med adgang til FMK-online kontakt SDS

Hvilke vaccinationer er registreret i vaccinationsregisteret?
Siden 1996 er alle vacciner, som er betalt af sygesikringen blevet registreret i Vaccinationsregistret og fremgår af vaccinationskortet. Vaccinationer givet på sygehuset, udlandsvaccinationer og andre vaccinationer, som borgeren selv har betalt for, er først registreret i registret fra november 2015. Borgeren har mulighed for selv at registrere vacciner på vaccinationskortet.

Vaccinationsregistret indeholder også oplysninger om vacciner, der er udskrevet på recept på borgerens CPR-nummer og afhentet på apoteket fra 2006 og fremefter.

Fra d. 15. november 2015 har alle læger pligt til at indberette alle givne vaccinationer i vaccinationsregistret.

I de tilfælde hvor der er anvendt immunglobulin hos en patient eller en patient er blevet desensibiliseret med allergivacciner, skal hverken allergivacciner eller immunglobulin registreres i DDV, da disse produkter ikke er vacciner i traditionel forstand.

Læger er ikke forpligtet til at oprette vaccinationer tilbage i tid, men det vil forbedre borgerens og andre sundhedspersoners overblik.

Kan jeg rette fejl i vaccinationsregistret?
Sundhedspersoner kan rette i oplysningerne. Borgeren kan rette i de oplysninger, som vedkommende selv har indtastet, og som endnu ikke er godkendt af en læge.

Eksempler på fejl på vaccinationskortet kan fx være vaccinationer på borgerens vaccinationskort, som vedkommende ikke har modtaget. Dette skyldes, at Sygesikringsdata omkring vaccinationer overføres direkte til vaccinationsregisteret. Hvis lægen har indberettet flere vaccinationer på en person fx moderen, men som reelt er givet til flere personer fx hendes børn, vil alle vaccinationer fremgå af moders vaccinationskort.

Vejledning til praktisk brug af vaccinationsregistret findes på SDS-hjemmeside.

Hvilke muligheder har jeg i vaccinationsregistret?

Du kan:

  • Se vaccinationer borgeren har fået siden d. 15. november 2015.
  • Se vaccinationer borgeren har fået, som er afregnet med sygesikringen siden 1996 eller udleveret på recept fra 2006
  • Registrere borgerens vaccinationer - oprette en enkelt planlagt vaccination
  • Oprette et vaccinationsforløb for en borger.
  • Nemt registrerer vacciner som er en del af et vaccinationsforløb fx børnevaccinationsprogrammet
  • Registrer tidligere givet vacciner

Vejledning til hvordan ovenstående udføres findes her, på sundhedsdatastyrelsens hjemmeside.

Hvad er et vaccinationsforløb?
Det er muligt at tilmelde en borger et vaccinationsforløb fx børnevaccinationsforløb, Engerix-forløb osv. ved at klikke på 'Tilmeld vaccinationsforløb'. Når man tilmelder en borger et vaccinationsforløb, vil der blive vist en plan for fremtidige vaccinationer i dette forløb hvor der foreslås dato for næste vaccination. Hvis en af vaccinationerne bliver givet forsinket, vil dato for fremtidige vaccination rykke under hensyntagen til minimumsintervaller i serien.

Vejledning til sundhedsfaglige med det ”nye” design. Guide ”how to” i forhold til registrering af vacciner, redigeringer mm.

Vejledning til sundhedsfaglige med det ”gamle” design. Guide ”how to” i forhold til registrering af vacciner, redigeringer mm.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan finde den vaccine, jeg lige har givet i Vaccinationsregisteret?
Ofte skyldes dette, at stamdata i det lokale læge/praksissystem ikke er blevet opdateret. Som regel er løsningen på dette at tage kontakt til udbyderen af læge/praksissystemet.

Hvad er påmindelsesordningen?
Siden 2014 er børn i Danmark blevet tildelt et automatisk børnevaccinationsprogram ud fra alder. Denne påmindelsesordning blev i 2019 revideret således at, blandt andet, børn født 1. november 2019 og senere får tildelt et børnevaccinationsprogram med alle børnevaccinerne. Forældre vil få tilsendt et brev 14 dage før vaccine dato og 4 uger efter anbefalet vaccinedato, hvis vaccinen ikke er blevet givet eller fjernet. 

Læs mere om påmindelsesordningerne her.

Udfyldelse af det fysiske vaccinationskort
Der findes fysiske vaccinationskort for henholdsvis børnevaccinationer, supplerende vaccinationer og rejsevaccinationer. Børnevaccinationskortet og dét for supplerende vaccinationer trykkes af Statens Serum Institut (SSI) og sendes vederlagsfrit til lægerne på deres anmodning. Det internationale rejsevaccinationskort er udarbejdet af WHO og er tilgængeligt på WHO´s hjemmeside. Trykte eksemplarer af det internationale vaccinationskort kan rekvireres fra SSI.

Ifølge Sundhedsstyrelsens ”Bekendtgørelse om autoriserede personers patientjournaler” skal ”brug af vacciner og andre lignende biologiske produkter, herunder disses batchnumre” journalføres. Ligesom læger har pligt til at indberette vaccinationer i DDV. Men der er ikke juridiske krav til, at vaccinationskortet skal udfyldes.

Der kan ved rejse til udlandet være krav til dokumentation for vaccination med visse vacciner ved indrejse fx gul feber-vaccination, polio-revaccination ved rejse fra visse lande med cirkulerende poliovirus og meningokokvaccination i forbindelse med pilgrimsrejse til Mekka. Gul feber-vaccination skal attesteres med særligt stempel, som kan bestilles via Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Det er derfor vigtigt, at sådanne vaccinationer er dokumenteret i det internationale rejsevaccinationskort.

SSI anbefaler derfor, at det internationale rejsevaccinationskort udfyldes for vaccinationer, for hvilke der kan være krav om dokumentation i udlandet. Udfyldelse af vaccinationskort for børnevaccinationer, influenzavaccinationer, stivkrampe- og difteri-vaccinationer og lignende kan undlades, når lægen indberetter vaccinationerne direkte i DDV. Undtaget er dog vaccinationer givet til børn under 15 år, der er født før 28. maj 2004, idet forældrene for disse børn ikke har adgang til barnets vaccinationsoplysninger i DDV. Det anbefales, at man ved mødet med borgeren tager en dialog om, hvorvidt der ønskes et vaccinationskort.