Sundhedsfaglige – spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar om Det Danske Vaccinationsregister til sundhedspersoner hvor du kan søge svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål.

Hvordan får jeg adgang til vaccinationsregistret?
Sundhedspersoner har adgang til borgernes vaccinationskort via eget it-system eller via FMK-online.dk, hvor der er et separat faneblad til vaccinationsoplysninger. Vejledning til login i FMK-online findes på SDS-hjemmeside.

Ved problemer i forbindelse med adgang til FMK-online kontakt SDS

Hvilke vaccinationer er registreret i vaccinationsregisteret?
Siden 1996 er alle vacciner, som er betalt af sygesikringen blevet registreret i DDV og fremgår af vaccinationskortet. Vaccinationer givet på sygehuset, udlandsvaccinationer og andre vaccinationer, som borgeren selv har betalt for, er først registreret i DDV fra 2013, eller 2015 hvor det blev lovpligtigt for alle læger og andre som vaccinerer at indberette alle givne vacciner.

Borgeren har mulighed for selv at registrere vacciner på vaccinationskortet via sundhed.dk eller app’en ’Min Læge’.

Vaccinationsregistret indeholder også oplysninger om vacciner, der er udskrevet på recept på borgerens CPR-nummer og afhentet på apoteket fra 2006 frem til første halvår af 2016.

Fra d. 15. november 2015 har alle læger pligt til at indberette alle givne vaccinationer i vaccinationsregistret.

I de tilfælde hvor der er anvendt immunglobulin hos en patient eller en patient er blevet desensibiliseret med allergivacciner, skal hverken allergivacciner eller immunglobulin registreres i DDV, da disse produkter ikke er vacciner i traditionel forstand.

Læger er ikke forpligtet til at oprette vaccinationer tilbage i tid, men det vil forbedre borgerens og andre sundhedspersoners overblik.

Kan jeg rette fejl i vaccinationsregistret?
Sundhedspersoner kan rette i oplysningerne. Borgeren kan rette i de oplysninger, som vedkommende selv har indtastet, og som endnu ikke er godkendt af en læge.

Eksempler på fejl på vaccinationskortet kan fx være vaccinationer på borgerens vaccinationskort, som vedkommende ikke har modtaget. Dette skyldes, at Sygesikringsdata omkring vaccinationer overføres direkte til vaccinationsregisteret. Hvis lægen tilbage i tiden, har indberettet vaccinationer på en person fx moderen, men vaccinerne reelt er givet til fx hendes børn, vil alle vaccinationer fremgå af moderens vaccinationskort.

Vejledning til praktisk brug af vaccinationsregistret findes på SDS-hjemmeside.

Hvilke muligheder har jeg i vaccinationsregistret?

Du kan:

  • Se vaccinationer borgeren har fået siden d. 15. november 2015.
  • Se vaccinationer borgeren har fået, som er afregnet med sygesikringen siden 1996, eller udleveret på recept fra 2006 til 2016
  • Registrere borgerens vaccinationer – oprette en enkelt planlagt vaccination
  • Oprette et vaccinationsforløb for en borger.
  • Nemt registrerer vacciner som er en del af et vaccinationsforløb fx børnevaccinationsprogrammet
  • Registrer tidligere givne vacciner 

Hvad er et vaccinationsforløb?
Det er muligt at tilmelde en borger et vaccinationsforløb fx børnevaccinationsforløb, Engerix-forløb osv. ved at klikke på 'Tilmeld vaccinationsforløb'. Når man tilmelder en borger et vaccinationsforløb, vil der blive vist en plan for fremtidige vaccinationer i dette forløb, hvor der foreslås dato for næste vaccination. Hvis en af vaccinationerne bliver givet forsinket, vil dato for fremtidige vaccination rykke under hensyntagen til minimumsintervaller i serien.

Vejledning til sundhedsfaglige med det ”nye” design. Guide ”how to” i forhold til registrering af vacciner, redigeringer mm.

Vejledning til sundhedsfaglige med det ”gamle” design. Guide ”how to” i forhold til registrering af vacciner, redigeringer mm.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan finde den vaccine, jeg lige har givet i Vaccinationsregisteret?
Ofte skyldes dette, at stamdata i det lokale læge/praksissystem ikke er blevet opdateret. Som regel er løsningen på dette at tage kontakt til udbyderen af læge/praksissystemet.

Hvad er påmindelsesordningen?
Siden 2014 er børn i Danmark blevet tildelt et automatisk børnevaccinationsprogram ud fra alder. Denne påmindelsesordning blev i 2019 revideret således at, blandt andet, børn født 1. november 2019 og senere får tildelt et børnevaccinationsprogram med alle børnevaccinerne. Forældre vil få tilsendt et brev 14 dage før anbefalet vaccinationsdato og 4 uger efter anbefalet vaccinationsdato, hvis vaccinen ikke er blevet givet eller fjernet.

Læs mere om påmindelsesordningerne her