Borger – spørgsmål og svar

Spørgsmål & Svar om Det Danske Vaccinationsregister til borgere, hvor du kan søge svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål.

Hvem har registeret mine vaccinationer?
Siden november 2015 har det været lovpligtig for læger og andre som vaccinerer, at registrere i DDV.

Der vil også være vaccinationer registreret med oplysninger fra Sygesikringsregisteret fra 1996 og fremefter. Når du får en vaccination hos lægen, indsender lægen oplysninger vedr. ydelsen til Danske Regioner (Sygesikringen) for afregning. Disse oplysninger importeres senere til Det Danske Vaccinationsregister.

Fra 2006 til første halvår af 2016 blev vacciner udleveret på recept registeret i DDV. Disse vil ligeledes fremgå af vaccinationskortet. Det betyder, at hvis du har købt vacciner på apoteket til børn eller familiemedlemmer i perioden 2006-2016, vil disse fremgå af dit vaccinationskort.

Hvilke vaccinationer er registreret i vaccinationsregistret?
Siden 1996 er alle vacciner, som er betalt af sygesikringen blevet registreret i DDV og fremgår af vaccinationskortet. Vaccinationer givet på sygehuset, udlandsvaccinationer og andre vaccinationer, som du selv har betalt for, er først registreret i DDV fra 2013, eller 2015 hvor det blev lovpligtigt for alle læger og andre som vaccinerer at indberette alle givne vacciner. Du har mulighed for selv at registrere vacciner på vaccinationskortet.

Hvordan får jeg adgang til mit vaccinationskort?
Du har adgang til dit vaccinationskort på Sundhed.dk ved at logge på ’Vaccinationer’ eller via app’en ’Min Læge’.

Hvor får jeg oplysninger om mine børns vaccinationer?
Som forældremyndighedsindehaver kan du se dine børns vaccinationsoplysninger når børnene er mellem 0 - 14 år.

Når du som borger logger ind på sundhed.dk og ifølge stamdata fra CPR-registeret har forældremyndighed over et eller flere børn i alderen 0 - 14 år, vises en knap med teksten 'Skift person'. Klik på denne knap for at vælge, hvilket af dine børn du ønsker at se vaccinationskort for.

Du kan let komme tilbage til dit eget vaccinationskort ved at klikke på knappen 'Skift person' og vælge dit eget vaccinationskort. Denne funktion er også tilgængelig via app’en ’Min Læge’.

Forældres adgang til deres børns data ophører, når børnene fylder 15 år. Når barnet fylder 15 år kan de selv få adgang til Det Danske Vaccinationsregister.

Hvad gør jeg hvis der er fejl på mit vaccinationskort?
Hvis du finder fejl i vaccinationer, som du ikke selv har registreret skal du kontakte den læge eller vaccinationsklinik der har vaccineret dig, da disse vaccinationsoplysninger kun kan rettes af en sundhedsperson. På sundhed.dk findes en guide til hvordan ovenstående gøres.

Det er muligt at redigere i de vaccinationer, som du selv har registreret på dit vaccinationskort, og som endnu ikke er godkendt af en læge.

Du kan slette vaccinationer, som du selv har registreret på dit vaccinationskort, og som endnu ikke er godkendt af en læge.

Der kan stå en vaccination som er givet til dit barn på dit vaccinationskort. Dette kan skyldes, at lægen har afregnet en ydelse på dit sygesikringsbevis eller du har købt vacciner på apoteket til børn. Kontakt din læge for at få vaccinationerne registreret korrekt.

Hvem har adgang til mine oplysninger i vaccinationsregistret?
Udover dig selv har sundhedspersoner, som du er i behandling hos, adgang til dine vaccinationsoplysninger, når det er relevant for behandlingen. Alle opslag vil blive logget med navn, organisation og dato, således at borgeren kan se dette på sundhed.dk. 

Gå til sundhed.dk
Bekendtgørelsen om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger