Årsrapporter om børnevaccinationsprogrammet

Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen og Statens Serum Institut har i samarbejde udarbejdet årsrapporter om børnevaccinationsprogrammet i Danmark i 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018.

Årsrapporterne beskriver vaccinationsprogrammet og de aktiviteter, der var forbundet med vaccinationsprogrammet i de enkelte år.

Årsrapporten er således tænkt som et samlet opslagsværk for børnevaccinationsprogrammet.

Årsrapporten udgives hvert år i slutningen af april i forbindelse med European Immunization Week.

Overordnet set virker børnevaccinationsprogrammet efter hensigten, og i 2017 steg tilslutningen til alle vacciner i børnevaccinationsprogrammet. Tilslutningen til HPV-vaccinen udviste en særlig stor stigning. Årsrapporten for 2017 beskriver bl.a. særlige kommunale initiativer, der har medvirket til at øge tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet.

Årsrapperten for 2018
Årsrapporten for 2017
Årsrapporten for 2016 
Årsrapporten for 2015
Årsrapporten for 2014