Hepatitis B, akut og kronisk - opgørelse over sygdomsforekomst 2017

Akut hepatitis B 2017

I 2017 modtog Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse seks anmeldelser af akut hepatitis B, heraf var fire mænd. Medianalderen var 28,5 år (spændvidde 18-43 år). Fire personer var af dansk herkomst, og to var af udenlandsk herkomst. Alle personer var smittet i Danmark, foruden én person af bulgarsk oprindelse, antaget smittet i Bulgarien. Smittemåde var angivet for alle de anmeldte personer. Tre var homoseksuelt smittet, to var heteroseksuelt smittet, og den sidste var smittet nosokomielt/ved tatovering (i Bulgarien).

Kronisk hepatitis B 2017

I 2017 modtog Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse 258 anmeldelser af kronisk hepatitis B, tabel 1. I alt 145 (56 %) var kvinder, figur 1. Medianalderen for kvinder var 32,5 år (spændvidde 20-85 år), for mænd var den 41 år (spændvidde 14-78 år).

I alt var 54 % (n=78) af kvinderne fundet i den generelle screening af gravide. To af de gravide kvinder var ikke anmeldt fra egen læge, trods rykkere.

Der var kun tre danske kvinder anmeldt med kronisk hepatitis B i 2017. Smittemåde var for de tre kvinder angivet som narkomani, heteroseksuel smitte, og for den sidste var smittemåde ukendt.

Tabel 1. Antal anmeldte med kronisk hepatitis B, fordelt på regioner, landsdele og anmelde-incidens, 2017

 

Figur 1. Antal anmeldte med kronisk hepatitis B, fordelt på køn og alder, 2017

Flertallet, 242 (94 %), var af udenlandsk herkomst, heriblandt syv adopterede samt ti andengenerationsindvandrere, hvoraf syv var anmeldt som smittet ved fødslen i Danmark før indførelsen af den generelle screening af gravide. Blandt de øvrige tre var der ingen information om smittemåde, men alle tre var født i Danmark af mødre fra højendemiske områder, så mor-barn-smitte er sandsynlig.

Seksten (6 %) personer var af dansk herkomst. Smittemåde var for de danske personer anmeldt som: heteroseksuel (syv personer), narkomani (fire personer), samt ukendt (fem personer).

De anmeldte med udenlandsk herkomst fordelte sig på 49 forskellige lande, heraf var 66 (27 %) personer fra Mellemøsten. Grundet den generelle screening af gravide var der, blandt anmeldte med udenlandsk herkomst, en overvægt af kvinder, figur 2. Især kvinder fra Sydøstasien og Østeuropa var overrepræsenteret i forhold til mænd, idet de udgjorde henholdsvis 74 % og 65 %. Foruden de nævnte ophavsregioner i figur 2, var seks af de anmeldte fra Vesteuropa, fem fra det indiske subkontinent, og tre var fra Grønland.

Figur 2. Antal personer af udenlandsk herkomst fra udvalgte regioner, anmeldt med kronisk hepatitis B, 2017

Blandt de 142 med oplysning om smittevej var den hyppigste smittevej mor-barn-smitte (n=112, 79 %), tabel 2.

Tabel 2. Antal anmeldte tilfælde af kronisk hepatitis B, fordelt på smittevej og herkomst, 2017

Der var ikke anmeldt smitte hos nyfødte, men i alt fem børn blev anmeldt med kronisk hepatitis B i 2017. Alle var født i udlandet og smittet før ankomst til Danmark. Fire af børnene var anmeldt som mor-barn-smitte, mens smittemåden var ukendt for det sidste barn.

Fjorten personer var heteroseksuelt smittet; to i Danmark, ni i udlandet, og for tre var smitteland ikke angivet. To udlændinge var anmeldt som smittet ved nær social kontakt i henholdsvis Syrien og Usbekistan.

Seks personer var anmeldt som smittet ved iv. stofbrug; fem i Danmark og én i Nepal.

Seks var anmeldt som nosokomielt smittet, tre i Østeuropa, én i Syrien, én i Zimbabwe og én i Grønland. Samtlige var smittet før ankomst til Danmark. For 117 personer var smittekilde ikke angivet.

Denne opgørelse er omtalt i EPI-NYT 10/18