Uge 51 - 2022

Pneumokokvaccinationsprogrammet ophører den 15. januar 2023
Øget forekomst af alvorlige infektioner med hæmolytiske streptokokker gruppe A er set i flere lande
Akut og kronisk hepatitis B 2020 og 2021

Pneumokokvaccinationsprogrammet ophører den 15. januar 2023

Den 15. januar 2023 ophører det nuværende tilbud om gratis vaccination mod pneumokokker. Det midlertidige program med en 23-valent polysaccharid pneumokokvaccine (Pneumovax) har været et tilbud til personer fyldt 65 år og til personer i øget risiko for invasiv pneumokoksygdom. Efter den 15. januar vil der dog fortsat være mulighed for klausuleret tilskud til en konjugeret pneumokokvaccine (Prevenar 13 eller Apexxnar afhængig af alder) til udvalgte personer i øget risiko for invasiv pneumokoksygdom. Gældende tilskudsregler kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

(Statens Serum Institut)

Øget forekomst af alvorlige infektioner med hæmolytiske streptokokker gruppe A er set i flere lande i Europa

Flere lande i Europa har observeret en øget forekomst af infektioner med gruppe A streptokokker (GAS); dels alvorlige forløb af skarlagensfeber, dels invasive GAS-infektioner (iGAS).

Antallet af iGAS-isolater - men ikke andre isolater af beta-hæmolytiske streptokokker (BHS) - modtaget på Statens Serum Institut (SSI) faldt betydeligt under de covid-19-relaterede restriktioner i foråret 2020. Antallet er tiltaget ganske langsomt i år, og yderligere i november, hvilket ikke er usædvanligt for årstiden.

I lighed med de fleste rapporter fra udlandet har SSI ikke set en ændring af fordelingen af genotyper blandt de modtagne iGAS i Danmark. Der er ikke penicillinresistens blandt danske iGAS.

Infektioner med BHS er ikke anmeldelsespligtige i Danmark, men der er en tradition gennem årtier for frivillig indsendelse af isolater af BHS, der har forårsaget invasiv infektion, til SSI.

Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og -kontrol (ECDC) monitorerer situationen i Europa. SSI opfordrer læger i Danmark til at være opmærksomme på infektioner med GAS, herunder skarlagensfeber.

(S. Hoffmann, Afdeling for Bakterier, Parasitter & Svampe, P. Jokelainen, Det Fælles Faglige Sekretariat for Infektionsberedskabet)

Akut og kronisk hepatitis B 2020 og 2021

Akut hepatitis B

Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse modtog henholdsvis 14 og 6 anmeldelser af personer med akut hepatitis B i 2020 og 2021.

Antallet af anmeldte tilfælde af akut hepatitis B er fortsat lavt, dog med flere akut smittede i 2020 end i 2021, figur 1. Hovedparten af de akutte tilfælde i 2020 og 2021 var smittet seksuelt, og det gælder for begge år, at alle tilfælde var smittet i Danmark. Medianalderen var 46 år (spændvidde 28-65 år) i 2020 og medianalderen var 52 år (spændvidde 32-56 år) i 2021. For første gang siden 2016 blev der i 2020 anmeldt tilfælde af akut hepatitis B med smittemåde i.v. stofbrug. Dette understreger vigtigheden af rutinemæssig testning af i.v. stofbrugere for at kunne tilbyde vaccination, kontrol og behandling af hepatitis B i denne gruppe. Antallet var dog meget lavt (antal kan ikke oplyses præcist af hensyn til GDPR).

I Sundhedsstyrelsens vejledning for hiv og hepatitis B og C kan man læse mere om anbefalinger for vaccination, test samt se, hvilke risikogrupper der i Danmark tilbydes et gratis vaccinationsprogram.

EPI-NYT 2022 uge 51 figur 1 

Kronisk hepatitis B

Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse modtog henholdsvis 139 og 118 anmeldelser af personer med kronisk hepatitis B i 2020 og 2021. Antallet af personer anmeldt med kronisk hepatitis B var fortsat faldende i 2020 og 2021, figur 1.

De fleste tilfælde af kronisk hepatitis B i 2020 og 2021 var anmeldt blandt indvandrere smittet før ankomst til Danmark. Hovedparten var anmeldt som mor-barn-smitte, og størstedelen af de øvrige var anmeldt med ukendt smittemåde (antal kan ikke oplyses præcist af hensyn til GDPR).

I 2020 var 92 af de anmeldte (66%) kvinder. Medianalderen for kvinder var 33 år (spændvidde 9-79 år), for mænd var den 39 år (spændvidde 25-69 år).

I 2021 var 76 af de anmeldte (64%) kvinder. Medianalderen for kvinder var 33 år (spændvidde 20-73 år), for mænd var den 38 år (spændvidde 21-75 år).

Over halvdelen af kvinder anmeldte med kronisk hepatitis B var fundet via den generelle screening af gravide. Ingen børn blev anmeldt som smittet ved fødslen i Danmark hverken i 2020 eller 2021. Screeningen af gravide for hepatitis B finder hvert år et større antal asymptomatiske smittebærere, som alle skal henvises til specialafdelinger for nærmere udredning, kontrol og evt. behandling. Børn født af hepatitis B-positive mødre skal have immunglobulin og vaccine ved fødslen (såkaldt postekspositionsvaccination), se Vaccination af børn født af kvinder med kronisk hepatitis B-infektion.

Antallet af anmeldelser med kronisk hepatitis B afhænger af flere faktorer såsom testhyppighed og anmeldeprocent, samt indvandring fra lande med høj forekomst af hepatitis B. Den samlede indvandring faldt ifølge Danmarks Statistik fra 2019 til 2020 (fra ca. 86.000 til 72.000, 16 %), og er kun steget lidt i 2021. Dette kan være med til at forklare en del af faldet i anmeldte tilfælde.

Der er ikke umiddelbart noget, der taler for, at anmeldeprocenten skulle være yderligere faldende, men der har i 2020 og 2021 været covid-19-epidemi, og det er muligt, at testhyppigheden har været påvirket heraf. Da ikke alle hepatitis B-testresultater rapporteres til MiBa (det gør kun dem fra klinisk mikrobiologiske afdelinger), er det ikke muligt for Statens Serum Institut at undersøge, om testhyppigheden er faldet i de pågældende år.

Da antallet af anmeldte med hepatitis B i 2020 og 2021 har været lavt, kan der på grund af databeskyttelsesregler ikke udgives en årsopgørelse, der viser smittemåde og andre detaljerede oplysninger. De detaljerede oplysninger kan, såfremt der er gyldig hjemmel hertil, udleveres efter konkret henvendelse til lheh@ssi.dk.

(L.H. Holm, S. Cowan Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)

Glædelig jul og godt nytår

Med mindre særlige forhold gør sig gældende, udkommer EPI-NYT først igen i starten af 2023. Redaktionen ønsker alle læsere en glædelig jul og et godt nytår.

(Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)