Vittaforma corneae (DNA) (R-nr. 1051)

Indikation

Mistanke om infektion med Vittaforma cornea.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Ekstraheret DNA
  • Podning
  • Skrab
  • Væske

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 11 "Svampe og parasitter" (mørk orange kant).

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist
  • Inkonklusiv

Svartid

Svar afgives 1-2 hverdage efter prøvens modtagelse.

Sensitivitet og specificitet

Analysen er artsspecifik, med høj analytisk sensitivitet og specificitet. Klinisk sensitivitet kendes ikke.

Analysens princip

Opformering af Vittaforma-specifikt DNA ved real-time PCR og påvisning vha. probe.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Mastermix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 1051
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

Ocular microsporidiosis

Bestillingskode

NPU58541 Syst(spec.)—Vittaforma corneae(DNA); arb.k.(proc.) = ?
420549005000000 Vittaforma corneae DNA/RNA - Ekstraheret DNA/RNA
420546020010063 Vittaforma corneae DNA/RNA - Væske - Øjenkammer
420547005000000 Vittaforma corneae DNA/RNA - Kontaktlinse
420544010010070 Vittaforma corneae DNA/RNA - Afskrab - Cornea
420545000010070 Vittaforma corneae DNA/RNA - Podning - Cornea

Svarkode

NPU58541 Syst(spec.)—Vittaforma corneae(DNA); arb.k.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
100330 1.270,00
100331 

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik 

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00