Legionella i vand

Statens Serum Institut (SSI) tilbyder flere Legionella analyser. Vi har analyser til kontrol af vandet i bruserne i svømmehaller og idrætshaller samt analyser til kontrol af vandet i dentalunits.

SSI har lang erfaring med forskning i og analyse af Legionella bakterier. Vi kan undersøge, præcis hvilken type Legionella der findes i vandet, hvilket er til stor hjælp i forbindelse med bekæmpelse og opklaringsarbejde.

Risiko for Legionella i vandsystemer under COVID-19 pandemien

Under COVID-19 pandemien vil mange hoteller og andre bygninger i en periode opleve lukning eller nedsat aktivitet. I sådan en periode vil vandforbruget være nedsat eller helt stoppet, hvilket giver risiko for vækst af Legionella, andre bakterier og biofilm i vandsystemerne. Det er vigtigt, at ejere og administratorer er opmærksomme på at undgå Legionella, specielt når bygningerne genåbnes. 
ESGLI (ESCMID Study Group for Legionallae Infections), som SSI deltager i, har udarbejdet en guideline til, hvordan man kan mindske risikoen for Legionella. Se den originale vejledning fra ESGLI på engelsk (pdf). Se en dansk oversættelse af vejledningen fra ESGLI (pdf). ESGLI-vejledningen er ikke som en officiel vejledning fra de danske myndigheder, men kan være en hjælp til at sikre at Legionella er under kontrol også i denne specielle situation.

SSI yder også rådgivning

Viser prøven et forhøjet niveau af bakterier kan SSI yde faglig bistand til eventuel yderligere tiltag ved forhøjet niveau af bakterier i vandet.

Udvidet typning og identifikation

Ikke alle typer af Legionella er lige sygdomsfremkaldende. De fleste arter er slet ikke eller meget sjældent årsag til sygdom hos mennesker. Legionella pneumophila og specielt en lille undergruppe er årsag til de fleste tilfælde. SSI kan tilbyde endelig identifikation af alle Legionella arter samt endelig sero- og subgruppebestemmelse af de påviste Legionella pneumophila.

Hvilke typer analyser udbyder vi

Legionella kan give to sygdomme

  • Pontiac feber er en influenza lignende sygdom, der går over af sig selv efter nogle dage.
  • Legionærsygdom er en alvorlig lungebetændelse som påvirker lever, nyre og nervesystem. Sygdommen rammer oftest personer, der har et nedsat immunforsvar, fx ældre samt folk med et stort alkohol- og/eller tobaksforbrug.
Bakterier, Parasitter og Svampe 
Legionella og Mycoplasma 

T. 3268 8600 
@ afdMI@ssi.dk 

Telefontid: 
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 8.00-15.30 
Fredag kl. 8.00-15.00

Bakterier, Parasitter og Svampe
Legionella og Mycoplasma

T. 3268 8600
@ afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00

Temaer