Ureaplasma urealyticum og Ureaplasma parvum (DNA) (R-nr. 676)

Indikation

Hos kvinder: Uretrit som ikke skyldes gonorré, klamydia eller Mycoplasma genitalium infektion.

Hos nyfødte, især for tidligt fødte: Pneumoni, meningitis, septikæmi.

Hos mænd: Uretrit, som ikke skyldes gonorré, klamydia eller M. genitalium. Betydning af positivt fund skal dog tolkes med forsigtighed, da ca. 40% af raske mænd er bærere af ureaplasma.

Hos patienter med immundefekt eller immunsuppression: Artrit eller sepsis med ukendt ætiologi.

Ved sårinfektion: Urogenitale sårinfektioner bør undersøges for M. hominis, U. urealyticum og U. parvum.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Slimhindesekret og lignende
  • Urin (førstladt)

Urinopsamling: Patienten bør ikke have ladt vandet inden for de forudgående to timer. 10-15 mL af den førstladte urin opsamles uden forudgående afvaskning i et plastrør med skruelåg, spidsglas eller specielt urinprøvetagningssæt, som mærkes med patientdata og sendes i forsendelseshylster til laboratoriet. Slimhindesekret fra urethra eller cervix opsamles med podepind i UTM eller ESwab transportmedium. Materiale fra andre lokaliteter, fx peritonæum, sår eller led, opsamles i egnet beholder.

Rekvirering

Blanket nr. 1 "Bakterier" (lys orange kant).

Svar

  • Ureaplasma urealyticum DNA påvist, Få bakterier.
  • Ureaplasma urealyticum DNA påvist, Mange bakterier.
  • Ureaplasma urealyticum DNA ikke påvist.
  • Ureaplasma parvum DNA påvist, Få bakterier.
  • Ureaplasma parvum DNA påvist, Mange bakterier.
  • Ureaplasma parvum DNA ikke påvist.
  • Ureaplasma DNA: Inkonklusiv.

Svartid

Analysen udføres 1 gang om ugen. Svar afgives straks efter analysens udførelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Undersøgelsen bør kun udføres i særlige tilfælde, da den kliniske relevans af positivt fund er omdiskuteret. Positivt fund med mange Ureaplasma urealyticum kan regnes for signifikant ved non-gonoroisk, non-klamydiel urethritis hos mænd, hvor infektion med Mycoplasma genitalium er udelukket. Betydningen af positivt fund skal dog tolkes med forsigtighed, da ca. 40% af raske mænd er bærere af ureaplasma, primært U. parvum. Ca. 40-50 % af raske kvinder er koloniseret med ureaplasmer, hvorfor positivt fund skal tolkes med forsigtighed. Ved behandling bør der udelukkende vurderes på den kliniske effekt og ikke kontrolpodes, da ureaplasmerne er svære at udrydde fra floraen.

Bemærkning

Undersøgelsen bør kun udføres, når gonorré, klamydia og Mycoplasma genitalium infektion er udelukket. Den kliniske relevans af at opdele Ureaplasma i to arter er ikke endeligt afklaret. For mandlig uretrit er påvisning af U. urealyticum langt stærkere associeret med sygdom end U. parvum.

Sensitivitet og specificitet

Sensitivitet: Sensitiviteten er dårligere end dyrkning (ca. 95%), specielt når der er få bakterier.

Specificitet: > 99%.

Analysens princip

Ureaplasma urealyticum og U. parvum DNA i prøven påvises ved PCR. Ureasegenet påvises med 2 forskellige prober for henholdsvis U. urealyticum og U. parvum i en universel PCR. Validiteten af et negativt resultat sikres ved samtidig amplifikation af en intern kontrol. Ca. 2% af prøverne indeholder komponenter der hæmmer PCR.  

For disse prøver svares: Inkonklusiv og kan derfor ikke bedømmes.

IVDR risikoklasse: C
In house komponent: Mastermix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 676
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Bestillingskode

NPU54936 Sekr(spec.)—Ureaplasma(DNA); arb.k.(liste; proc.)
121591030000000 Ureaplasma urealyticum og Ureaplasma parvum DNA/RNA - Ledvæske
121593001000000 Ureaplasma urealyticum og Ureaplasma parvum DNA/RNA - Urin - first-void
121595000030020 Ureaplasma urealyticum og Ureaplasma parvum DNA/RNA - Podning - Peritoneum
121595010030400 Ureaplasma urealyticum og Ureaplasma parvum DNA/RNA - Slimhinde - podning - Uretra
121595010030760 Ureaplasma urealyticum og Ureaplasma parvum DNA/RNA - Slimhinde - podning - Cervix
121595030000000 Ureaplasma urealyticum og Ureaplasma parvum DNA/RNA - Sår - podning
121596020030020 Ureaplasma urealyticum og Ureaplasma parvum DNA/RNA - Væske - Peritoneum

Svarkode

NPU54936 Ureaplasma(DNA)
NPU28908 Sekr(spec.)—Ureaplasma parvum(DNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU28263 Sekr(spec.)—Ureaplasma urealyticum(DNA); arb.k.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
80959 561,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Bakterie PCR 

T. 3268 8600
F. 3268 3142
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00