Rickettsia arter (DNA) (R-nr. 079)

Indikation

Mistanke om infektion med Rickettsia arter, eksempelvis African Tick Bite Fever, plettyfus, m.v. Efter kendskab eller mistanke om flåt eller spindler bid. Hududslet, feber af ukendt årsag og udlandsrejser er relevante indikationer.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Biopsi, fx fra eschar eller bid stedet for insekt bid/stik
  • EDTA-blod 5 mL

Hurtigst muligt efter bid fra flåt eller spindlerbid. Biopsi fra sår, blod prøve ved feber.

Ved mistanke om infektion med Rickettsia arter.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 1 "Bakterier" (lys orange kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Glas med EDTA. Spidsglas.

Væv: Steril beholder, uden tilsætning.

Blod: EDTA glas.

Beskyttelsesrør eller andet egnet fast emballering.

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist
  • Inkonklusiv

Ved påvisning af Rickettsia spp. vil artsidentifikation ske efterfølgende.

Svartid

Analysen udføres 3 gange om ugen. Negativt analysesvar afsendes elektronisk på hverdage 1-2 dage efter at prøven er modtaget i laboratoriet.

Ved positivt resultat afventes konfirmatorisk test, og elektronisk svar afsendes 1-2 dage efter at prøven er fundet positiv. Svar med artsbestemmelse vil blive fremsendt efter yderligere 3-5 dage.

Hvis en prøve giver uaflæselige resultater gentages undersøgelsen den følgende arbejdsdag.

Tolkning og reference-værdier/interval

Positivt svar indikerer tilstedeværelse af Rickettsia arter. Et negativt svar udelukker ikke infektion med Rickettsia.

Bemærkning

Ved positivt svar vil artsidentifikation foretages ved DNA sekventering. 

Analysen påviser Rickettsia conorii, Rickettsia africae, Rickettsia rickettsii, Rickettsia helvetica og Rickettsia raoultii fra Spotted Fever Group og Rickettsia typhi fra Typhus Group.

Påviser ikke Scrub Typhus (Orientia tsutsugamushi).

Analysens princip

Rickettsia DNA i prøven påvises ved PCR amplificering af genet for Citrat synthase. Alle positive resultater konfirmeres ved påvisning af en anden Rickettsia specifik sekvens, 16S rDNA. Analysen påviser Rickettsia fra Spotted Fever Group og Typhus Group. Ved positive svar bestemmes Rickettsia arten ved sekventering. Validiteten af et negativt resultat sikres ved samtidig amplifikation af en intern kontrol.

Enkelte af prøverne indeholder komponenter, der hæmmer PCR.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Mastermix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 079
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

Rickettsiose, Plettyfus, Marseillefeber, African Tick Bite Fever, flåtbid

Bestillingskode

SSI00079
123001000800000 Rickettsia DNA/RNA - Blod (EDTA-glas)
123004000900000 Rickettsia DNA/RNA - Biopsi-hud

Svarkode

SSI00079
SSI00790

Pris

Artikel nr. Pris 2024
69739 1.076,00

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Bakterie PCR 

T. 3268 8600
F. 3268 3142
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00