Norovirus (RNA) (R-nr. 244)

Indikation

Akut gastroenteritis, Roskildesyge, specielt ved udbrud på sygehuse og institutioner samt ved mistanke om fødemiddelbåren infektion.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Fæces uden tilsætning, mindst 1 mL
  • Opkast uden tilsætning 5 mL i fæcesrør

Analysen kan også udføres på andet prøvemateriale – dog med forbehold for svaret.

Så tidligt som muligt i sygdomsforløbet, helst inden for de første sygdomsdøgn.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 2 "Virus" (blå kant).

Diagnose eller kliniske symptomer og sygdommens begyndelsestidspunkt ønskes anført.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Beskyttelseshylster med proplåg.

Prøven sendes samme dag.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist

Svartid

Undersøgelsen udføres 1-2 gange om ugen alt.

Tolkning og reference-værdier/interval

Påvisning af virus hos patienter med gastroenteritis sandsynliggør ætiologien. Undersøgelsens følsomhed er størst inden for de første sygdomsdøgn. Et negativt resultat udelukker ikke tilstedeværelsen af virus, idet mængden af virus falder til under detektionsgrænsen i løbet af 4-14 dage. Negative resultater bør derfor vurderes i forhold til tidspunktet for prøvetagning og de kliniske symptomer.

Bemærkning

Del af pakke R-nr. 290 (Gastroenteritisvirus (rota-, adeno-, astro-, sapo- og norovirus i fæces).

Ved samtidig bestilling af 2 eller flere analyser i Gastroenteritisvirus pakke, analyseres prøven i hele pakken.

Analysens princip

Påvisning af norovirus-RNA ved real-time PCR med bestemmelse af genogruppe I eller II.

Target: Junktion mellem ORF1 og ORF2 RNA Polymerase (GGI/GGII). 

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Mastemix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 244
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

Noro-PCR, Calici-PCR

Bestillingskode

NPU28281 F—Norovirus(RNA); arb.indh.(proc.) = ?
323402040000000 Norovirus DNA/RNA - Opkast {vomitus}
323403043300000 Norovirus DNA/RNA - Fæces

Svarkode

NPU28281 F—Norovirus(RNA); arb.indh.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
44670 1.760,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Virus PCR

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00