Mycoplasma hominis (DNA) (R-nr. 1064)

Indikation

Hos kvinder: Ved opklaring af febrilia efter abort eller fødsel og i forbindelse med øvre genitalinfektion, hvis der kan udtages prøver fra øvre genitalia. Prøver taget fra cervix/vagina har en lav prædiktiv værdi.

Hos nyfødte, især for tidligt fødte: Meningitis, septikæmi.

Hos patienter med immundefekt eller immunsuppression: Arthritis, sårinfektion eller sepsis med uopklaret ætiologi.

Ved sårinfektion: Urogenitale sårinfektioner bør undersøges for M. hominis, U. urealyticum og U. parvum.

Pyelonephritis kan være forårsaget af M. hominis, hyppigheden er ukendt.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Biopsi
  • EDTA-blod 5 mL
  • Pus
  • Spinalvæske
  • Ledvæske

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 1 "Bakterier" (lys orange kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

ESwab transportmedium eller UTM virustransportmedium begge med flock podepind.

Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

  • Mycoplasma hominis DNA: Påvist, Få bakterier
  • Mycoplasma hominis DNA: Påvist, Mange bakterier
  • Mycoplasma hominis DNA: Ikke påvist
  • Mycoplasma hominis DNA: Inkonklusiv

Svartid

Analysen udføres 1-2 gange om ugen og svar kan forventes dagen efter.

Tolkning og reference-værdier/interval

10-15% af i øvrigt raske kvinder er koloniserede med M. hominis. Ved bakteriel vaginose er forekomsten > 70%. Positivt resultat bør derfor sammenholdes med kliniske fund. Prøver taget fra cervix/vagina er ikke egnet til diagnose af øvre genital infektion.

M. hominis er ikke associeret med uretrit hos mænd.

Sensitivitet og specificitet

Analysen påviser 5 eller flere DNA kopier fra Mycoplasma hominis. Sammenlignet med dyrkning for Mycoplasma hominis er sensitiviteten > 95%.

Der er ikke set krydsreaktioner med andre mycoplasma arter.

Analysens princip

Mycoplasma hominis DNA i prøven påvises ved sekvensspecifik genforstærkning, PCR. Validiteten af et negativt resultat sikres ved samtidig amplifikation af en intern kontrol. Ca. 2% af prøverne indeholder komponenter der hæmmer PCR. For disse prøver svares: Inkonklusiv og kan derfor ikke bedømmes.

IVDR risikoklasse: C
In house komponent: Mastermix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 1064
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Bestillingskode

NPU29537 Csv?Mycoplasma hominis(DNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU29538 Syst(spec.)?Mycoplasma hominis(DNA); arb.k.(proc.) = ?125051000800000 Mycoplasma hominis DNA/RNA - Blod (EDTA-glas)
125051020000000 Mycoplasma hominis DNA/RNA - Spinalvæske
125051030000000 Mycoplasma hominis DNA/RNA - Ledvæske
125052020000000 Mycoplasma hominis DNA/RNA - Pus
125054001000000 Mycoplasma hominis DNA/RNA - Biopsi
125055000030400 Mycoplasma hominis DNA/RNA - Podning - Uretra
125055000030760 Mycoplasma hominis DNA/RNA - Podning - Cervix

Svarkode

NPU29537 Csv?Mycoplasma hominis(DNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU29538 Syst(spec.)?Mycoplasma hominis(DNA); arb.k.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
95154 1.034,00

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Bakterie PCR 

T. 3268 8600
F. 3268 3142
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00