Leptospira species (DNA og dyrkning) (R-nr. 1350)

Indikation

Mistanke om pågående infektion med Leptospira.

Akut kraftig influenzalignende sygdom opstået efter kontakt med helt friskladt urin fra små gnavere og kendt inficerede husdyr, fx ved arbejde i kloakker, ved åbne fodersteder og med foder opbevaret uden tilstrækkelig beskyttelse.  

Kontakt med ferskvand i områder, der kan være kontamineret med urin fra inficerede dyr (primært gnavere). I Danmark gælder det især åer i bymiljø, dambrugsarbejde, kloakarbejde, landbrugsarbejde og lystfiskeri. I troperne/subtroperne drejer det sig om rafting, jungletrekking, ophold i oversvømmede områder, rismarker og områder med åbne kloakker.

Der er øget forekomst i sommer- og efterårsmåneder, især i perioder med megen nedbør. Transmission kan forekomme hele året, især i troperne og Asien.

Formodet infektionsbetinget akut nyre- og/eller lever-insufficiens.

Leptospirose kan kun diagnosticeres ved brug af Leptospira specifik PCR, dyrkning eller antistoftest.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Bloddyrkningskolber (aerobe og anaerobe) gerne efter inkubation
  • Spinalvæske 3 (2) mL
  • Urin 5 (2) mL uden tilsætning i rent plastrør

Alt prøvemateriale bør være udtaget før antibiotikabehandling er påbegyndt.

Påvisning af leptospirer ved PCR og dyrkning fra bloddyrkningskolber og spinalvæske er i reglen kun muligt de første 5-6 dage efter sygdomsdebut, og såfremt der ikke er påbegyndt antibiotikabehandling.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 1 "Bakterier" (lys orange kant).

Symptomer, rejser, tidspunkt for sygdommens begyndelse og eksposition for gnavere eller ferskvand, og evt. antibiotikabehandling ønskes anført.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares ved stuetemperatur og sendes hurtigst muligt.

Svar

PCR: Påvist eller ikke påvist, hæmning.

Dyrkning: Påvist eller ikke påvist. Ved positive dyrkningssvar vil der følge en nærmere species karakterisering.

Svartid

Undersøgelsen udføres på alle hverdage.

PCR svar afgives 2-3 hverdage efter prøvens modtagelse. Ved positivt fund afgives om muligt straks telefonisk svar. Skriftligt svar følger.

Alle prøver der testes positive for Leptospira i PCR vil efterfølgende blive sendt til dyrkning. Positivt dyrkningssvar kan tidligst afgives 4. dag efter dyrkningen er påbegyndt. Negativt dyrkningssvar afgives tre uger efter prøvens modtagelse. 
 

Tolkning og reference-værdier/interval

PCR: En positiv PCR er forenelig med infektion med Leptospira.

Da der ved PCR påvises både levende og døde bakterier, kan PCR ikke anvendes til behandlingskontrol i de første dage efter påbegyndt behandling. Negativt resultat udelukker ikke leptospirose, og ved fortsat mistanke bør diagnosen be- eller afkræftes ved undersøgelse for antistoffer 10-14 dage efter debut af symptomer. Ved hæmning har det ikke været muligt at oprense prøvematerialet til PCR.

Dyrkning: Påvisning af Leptospira er diagnostisk for akut leptospirose. Påvisning af Leptospira i urin betyder at patienten er i en senere fase af akut leptospirose.

Bemærkning

Leptospirose anmeldes via Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI2).

Analysens princip

PCR: DNA fra Leptospira påvises ved Leptospira sekvensspecifik genforstærkning, PCR, baseret på TaqMan® real-time teknik. Som screeningsanalyse anvendes en PCR rettet mod et konserveret overfladeprotein (LipL32). Som konfirmatorisk analyse anvendes en Leptospira-specifik PCR rettet mod rrs genet (16S). Undersøgelsen kan påvise de patogene og intermediært patogene arter: L. interrogans, L. alexanderi, L. borgpetersenii, L. fainei, L. kirschneri, L. noguchii, L. santarosai, L. weilli. Validiteten af et negativt resultat sikres ved samtidig amplifikation af en intern kontrol. 1 - 3 % af prøverne indeholder komponenter, der hæmmer PCR. For disse prøver svares: Inkonklusiv.

Dyrkning udføres i specialsubstrat. Såfremt der ønskes dyrkning af andet prøvemateriale, må dette aftales separat med laboratoriet.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Antigen, kontroller og mastermix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 1350
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

Leptospirose, Weils sygdom

Bestillingskode

SSI00135
590031016000000 Leptospira DNA/RNA og dyrkning - Blod (bloddyrkningskolbe)
590031020000000 Leptospira DNA/RNA og dyrkning - Spinalvæske
590033000100000 Leptospira DNA/RNA og dyrkning - Urin

Svarkode

SSI00065
SSI00135

Pris

Artikel nr. Pris 2024
85215 5.596,00
85216

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Bakterie PCR 

T. 3268 8600
F. 3268 3142
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00