Leptospira (DNA) (R-nr. 065)

Indikation

 1. Mistanke om pågående infektion med Leptospira.
 2. Akut kraftig influenzalignende sygdom opstået efter kontakt med helt frisk ladt urin fra gnavere (især mus og rotter) og inficerede husdyr og landbrugsdyr fx ved arbejde i kloakker og stalde, ved åbne fodersteder og med foder opbevaret uden tilstrækkelig beskyttelse. 
 3. Kontakt med ferskvand i områder, der kan være kontamineret med urin fra inficerede dyr. I Danmark gælder dette især åer i bymiljø, kloakarbejde, landbrugsarbejde, dambrugsarbejde, renovationsarbejde og lystfiskeri. I troperne/subtroperne drejer det sig om rafting, jungletrekking, ophold i oversvømmede områder, rismarker og områder med åbne kloakker. 
 4. Der er øget forekomst i sommer- og efterårsmåneder, især i perioder med megen nedbør. Transmission kan dog forekomme hele året, især i troperne. 
 5. Formodet infektionsbetinget akut nyre- og/eller leverinsufficiens, uforklarlige petekkier og /eller uveitis.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

 • Bloddyrkningskolbe
 • EDTA-blod 5 mL
 • Spinalvæske 1 mL
 • Urin 5 mL opsamlet ved midtstråleteknik

Prøven tages tidligst muligt i sygdomsforløbet og så vidt muligt inden antibiotikabehandling er påbegyndt.

Blod og spinalvæske: Leptospira kan påvises i blod og spinalvæske i de første 1-2 uger efter debut af symptomer. Bloddyrkningskolber udtaget før påbegyndt antibiotikabehandling kan anvendes, også efter 5 døgns inkubation ved 37 °C.

Urin: Leptospira kan påvises i urinen fra debut af symptomerne, men størst følsomhed af analysen ses i ubehandlede tilfælde efter 2-3 sygdomsuger. Antibiotikabehandling reducerer den diagnostiske værdi af alle PCR analyser betragteligt. Øget sensitivitet kan opnås ved at supplere med undersøgelse for antistoffer mod Leptospira i to prøver med 14 dages mellemrum.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 1 "Bakterier" (lys orange kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Bloddyrkningskolbe og beskyttelsesrør. Blodprøverør med EDTA. Spidsglas (urin og spinalvæske).

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

 • Påvist
 • Ikke påvist
 • Inkonklusiv

Svartid

Undersøgelsen udføres på alle hverdage. Svar afgives 2-3 hverdage efter prøvens modtagelse. Ved positivt fund afgives straks telefonisk svar. Skriftligt svar følger.

Tolkning og reference-værdier/interval

En positiv PCR tyder på infektion med Leptospira.

Blod eller spinalvæske: Påvisning af Leptospira er foreneligt med akut leptospirose.

Urin: Påvisning af Leptospira er foreneligt med både akut og persisterende infektion. Da der ved PCR påvises både levende og døde bakterier, kan PCR ikke anvendes til behandlingskontrol i den første tid efter påbegyndt behandling. Negativt resultat udelukker ikke leptospirose, og ved fortsat mistanke bør diagnosen be- eller afkræftes ved undersøgelse for antistoffer 14 dage efter debut af symptomer.

Bemærkning

Anfør venligst patientens erhverv og rejseanamnese inden for den sidste måned.

Analysens princip

PCR: DNA fra Leptospira påvises ved Leptospira sekvensspecifik genforstærkning, PCR, baseret på TaqMan® real-time teknik. Som screeningsanalyse anvendes en PCR rettet mod et konserveret overfladeprotein (LipL32). Som konfirmatorisk analyse anvendes en Leptospira-specifik PCR rettet mod rrs genet (16S).

Undersøgelsen kan påvise de patogene og intermediært patogene arter: L. interrogans, L. alexanderi, L. borgpetersenii, L. fainei, L. kirschneri, L. noguchii, L. santarosai, L. weilli. Validiteten af et negativt resultat sikres ved samtidig amplifikation af en intern kontrol. 1-3% af prøverne indeholder komponenter, der hæmmer PCR. For disse prøver svares: Inkonklusiv.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Mastermix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 065
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

Leptospirose, Weils syge

Bestillingskode

SSI00065
121021000800000 Leptospira DNA/RNA - Blod (EDTA-glas)
121021016000000 Leptospira DNA/RNA - Blod (bloddyrkningskolbe)
121021020000000 Leptospira DNA/RNA - Spinalvæske
121023011000000 Leptospira DNA/RNA - Urin - midtstråle

Svarkode

SSI00065
SSI00135

Pris

Artikel nr. Pris 2024
72668 1.404,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Bakterie PCR 

T. 3268 8600
F. 3268 3142
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00