Human hepatitis A virus (RNA) (R-nr. 678)

Indikation

Diagnostik af hepatitis A. Udredning af fund af hepatitis A virus IgM.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Fæces 5 mL uden tilsætning 
  • EDTA-blod 3-6 mL eller serum (EDTA-blod foretrækkes til PCR analyser, da virusmængden kan være nedsat i serum)

Analysen kan udføres på andre prøvematerialer - dog med forbehold for svaret.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 2 "Virus" (blå kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt. Prøven må ikke fryses.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist
  • Inkonklusiv

Svartid

Undersøgelsen udføres en gang om ugen.

Tolkning og reference-værdier/interval

Påvisning af hepatitis A virus i blod er foreneligt med en akut infektion. Påvisning af hepatitis A virus i fæces kan også ses i en periode af ukendt varighed efter den akutte infektion.

Bemærkning

Påvisning af hepatitis A IgG og IgM er den primære test ved klinisk mistanke om hepatitis A virus infektion.

Sensitivitet og specificitet

Analytisk sensitivitet er 10 kopier/mL.
Klinisk sensitivitet er ikke kendt.

Specificitet: Ingen krydsreaktivitet mod andre picornavirus påvist.

Analysens princip

Påvisning af hepatitis A virus RNA ved real-time PCR.

Target: 5' UTR.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Mastemix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 678
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

HAV

Bestillingskode

NPU28968 P—Human hepatitis A virus(RNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU29129 F—Human hepatitis A virus(RNA); arb.indh.(proc.) = ?
321501000800000 Hepatitis A virus DNA/RNA - Blod (EDTA-glas)
321503043300000 Hepatitis A virus DNA/RNA - Fæces

Svarkode

NPU28968 P—Human hepatitis A virus(RNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU29129 F—Human hepatitis A virus(RNA); arb.indh.(proc.) = ?
NPU29322 F—Human hepatitis A virus(RNA); taxon(genotype) = ?
NPU29323 P—Human hepatitis A virus(RNA); taxon(genotype) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
81109 4.962,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Virus PCR

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00