Human alphavirus 3 (Varicella zoster virus) antistof (R-nr. 277)

Indikation

Formodning om primær infektion (varicella) eller reaktivering (zoster).

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 3 (2) mL
  • Serum 2 (1) mL

Prøvetagning så tidligt som muligt i sygdomsforløbet. Til evt. opfølgning tages blodprøve nr. 2 ca. 1-2 uger senere.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 2 "Virus" (blå kant).

Diagnose eller kliniske symptomer samt tidspunkt for sygdommens begyndelse ønskes anført.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Titer med tilhørende tolkning (Påvist eller Ikke påvist).

NB: Grundet leveringsproblemer kan vi desværre ikke angive titer i øjeblikket.

Svartid

Analysen udføres 1 gang ugentligt, og svar afgives umiddelbart herefter.

Tolkning og reference-værdier/interval

Ved primær infektion (varicella) indtræffer serokonversion (skift fra negativt til positivt resultat). Efter varicella kan VZV IgG antistof påvises med titre 100-6.400 resten af livet. Ved reaktivering (zoster) stiger titeren signifikant. Titer ≥ 12.800 i en enkelt blodprøve tyder på aktuel eller nylig overstået zoster. Zosterencephalitis er som regel ledsaget af betydelig titerstigning.

Bemærkning

Akut VZV infektion diagnosticeres bedst ved direkte virus påvisning ved podning af læsionerne til PCR undersøgelse (R-nr. 238).

Analysens princip

Udtitrering af IgG ved ELISA. Resultatet angives som negativt (titer < 100) eller positivt med en titer, der er en værdi af højeste reaktive fortynding.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Antigen og kontroller
Internt reference nummer: R-nr. 277
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

VZV(=HHV3) IgG antistof

Bestillingskode

NPU18835 P—Human alphaherpesvirus 3-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?
340221000900000 Varicella-Zoster virus (VZV) IgG - Serum
340221000100000 Varicella-Zoster virus (VZV) IgG - Fuldblod
340221001000000 Varicella-Zoster virus (VZV) IgG - Serum eller koagelblod

Svarkode

NPU18835 P—Human alphaherpesvirus 3-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
581 827,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik 
Serologi, Virus ELISA

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00