Herpes simplexvirus antistof (IgG) (R-nr. 240)

Indikation

Immunstatus: Formodning om Herpes simplexvirus (HSV) primær infektion (foreliggende herpesudbrud hos en patient uden HSV antistof).

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 3 (2) mL
  • Serum 2 (1) mL

Prøvetagning: I forbindelse med herpesudbrud eller ønske om immunstatus.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 2 "Virus" (blå kant).

Diagnose eller kliniske symptomer samt tidspunkt for sygdommens begyndelse ønskes anført.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist

Svartid

Analysen udføres hver 2. uge. Svar afgives straks herefter.

Tolkning og reference-værdier/interval

HSV IgG antistof i serum: Foreliggende herpesudbrud uden HSV antistof eller serokonversion (skift fra negativt til positivt resultat) er udtryk for aktuel, primær HSV infektion.

Bemærkning

Akut HSV infektion diagnosticeres bedst ved direkte påvisning af virus i læsionen. Påvisning af antistof mod HSV har begrænset klinisk værdi.

Analysens princip

Kvalitativt bestemmelse af antistof mod herpes simplex virus vha. ELISA.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Antigen og kontroller
Internt reference nummer: R-nr. 240
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

HSV IgG antistof

Bestillingskode

NPU18834 P—Herpes simplexvirus-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?
340121000900000 Herpes simplex virus (HSV) IgG - Serum
340121000100000 Herpes simplex virus (HSV) IgG - Fuldblod
340121001000000 Herpes simplex virus (HSV) IgG - Serum eller koagelblod

Svarkode

NPU18834 P—Herpes simplexvirus-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
593 1.042,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik 
Serologi, Virus ELISA

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00