Herpes simplexvirus og Varicella zoster virus Encephalitis test (DNA og intrathekal syntese af IgG antistof) (R-nr. 239)

Indikation

Klinisk formodning om Herpes simplexvirus (HSV) eller Varicella zoster virus (VZV) infektion som årsag til encephalitis/meningitis.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes både blod og spinalvæske:

  • Blod uden tilsætning 5 (3) mL eller serum 3 (1,5) mL
  • Spinalvæske 3 (2) mL

Intervallet mellem de 2 prøvers udtagelse bør være højst ca. 72 timer.

Prøvetagning så tidligt som muligt i sygdomsforløbet.

Rekvirering

Blanket nr. 2 "Virus" (blå kant).

Diagnose eller kliniske symptomer samt tidspunkt for sygdommens begyndelse ønskes anført.

De to samhørende prøver (serum og spinal) bedes indsendt med én fælles rekvisitionsblanket med én bestilling til R-nr. 239.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøverne sendes samme dag. Kan prøverne ikke sendes samme dag skal de opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

De samhørende to prøver bedes indsendt i samme kuvert. Skriv prøvesæt på kuverten.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist

Se desuden R-nr. 238 for HSV type svaret.

Svartid

PCR: Analysen udføres på alle hverdage.

Intrathekal test: Analysen udføres 1 gang ugentligt, og svar afgives umiddelbart herefter.

Tolkning og reference-værdier/interval

Positivt resultat er pålideligt tegn på HSV/VZV encephalitis/meningitis. Intrathekaltesten bliver positiv 8-10 dage efter sygdomsdebut og forbliver positiv i flere år. Resultatet skal sammenholdes med den samtidige undersøgelse ved HSV/VZV-PCR på spinalvæske, der ved HSV/VZV encephalitis/meningitis er positiv fra dag et til ca. dag 10 efter sygdomsdebut.  

Bemærkning

Ved meningitis med HSV-2 kan intrathekal antistof syntese i nogle tilfælde ikke påvises selv efter gentagne reaktiveringer. Undersøgelse for VZV encephalitis foretages altid sammen med undersøgelse for HSV encephalitis, idet det klinisk kan være vanskeligt at differentiere mellem de to virusinfektioner.

Analysens princip

PCR: Real-time PCR

Intrathekal antistofsyntese: Samtidig udtaget spinalvæske og blod/serum undersøges. Ved gamma capture ELISA bestemmes en værdi, der udtrykker forholdet mellem mængden af HSV/VZV(=HHV3) specifikt IgG antistof og totalmængden af IgG i hver prøve. Hvis værdien er signifikant højere for spinalvæsken end for det tilsvarende serum, er resultatet af den samlede undersøgelse positivt.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Mastermix (primere og prober), Antigen og kontroller
Internt reference nummer: R-nr. 239
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

HSV (=Human herpes virus 1 og 2 (HHV1og2)) encephalitis test, VZV (=Human herpes virus 3 (HHV3)) encephalitis test

Akkreditering

PCR er akkrediteret se (R-nr. 238).

Bestillingskode

SSI00239 Blod
SVI00239 Spinal
541101000100000 Encefalit-udredning (HSV+VZV) DNA/RNA og antistof - Fuldblod
541101000900000 Encefalit-udredning (HSV+VZV) DNA/RNA og antistof - Serum
541101001000000 Encefalit-udredning (HSV+VZV) DNA/RNA og antistof - Serum eller koagelblod
541101020000000 Encefalit-udredning (HSV+VZV) DNA/RNA og antistof - Spinalvæske

Svarkode

SSI00239 Encephalitis HSV + VZV
SVI00239 Encephalitis HSV + VZV
NPU12423 Csv—Herpes simplexvirus(DNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU12682 Csv—Human alphaherpesvirus 3(DNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU28704 Cns—Human alphaherpesvirus 3-antistof (IgG)-produktion; arb.hast.(proc.) = ?
NPU28705 Cns—Herpes simplexvirus-antistof (IgG)-produktion; arb.hast.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
78553 5.241,00
78556

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Virus PCR

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00