Goldmann-Wittmer (HSV, VZV, CMV, Rubellavirus og Toxoplasma gondii) (R-nr. 2065)

Indikation

Mistanke om infektiøs årsag til øjeninfektion, primært uveitis, retinitis eller endolphthalmitis.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Blod uden tilsætning 5 (2) mL eller serum 2 (1) mL samt øjenkammervæske eller væske fra corpus vitreum 0,2 mL

Det er vigtigt, at øjenkammervæske så vidt muligt ikke er tilsat ekstra væske. PCR analysernes sensitivitet nedsættes, hvis man under udtagningen af øjenvæske indsprøjter saltvand. Hvis det ikke kan undgås, bedes man notere et cirka blandingsforhold.

Der må højest være 24 timer mellem udtagning af væske fra øje og blod/serum.

Rekvirering

Blanket nr. 2 "Virus" (blå kant) eller blanket nr. 11 "Svampe og parasitter" (mørk orange kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Kan prøven ikke sendes samme dag, skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Prøven sendes med almindelig post eller taxa ved hasteprøver (efter aftale på telefon 4033 6379).

Svar

For PCR svar for HSV, VZV (DNA) se svarmuligheder under:

For PCR svar for CMV (DNA) se svarmuligheder under: 

For PCR svar for Toxoplasma gondii (DNA) se svarmuligheder under:

For PCR svar for Rubellavirus se svarmuligheder under:

Goldmann-Wittmer (GW) ratio:

  • <3 negativ=intraokular antistof produktion ikke påvist
  • >=3 positiv=intraokular antistof produktion påvist

Svartid

PCR: Se svartid under de enkelte analyser.

GW: Svar afgives 1-2 uger efter prøvens modtagelse.

Delsvar efterhånden som undersøgelserne udføres.

Tolkning og reference-værdier/interval

For virus er PCR oftest positiv tidligt i sygdomsforløbet, mens GW i højere grad er positiv senere i forløbet.

For PCR, se de respektive analyser: 

GW: Forhøjet GW ratio påviser intraokulær antistof produktion mod den undersøgte mikroorganisme, hvilket kan understøtte den kliniske diagnose.

Bemærkning

Goldmann Wittmer koefficient analysen udføres i samarbejde med eksternt laboratorium.

Sensitivitet og specificitet

Studier har vist, at kombinationen af PCR-analyse og Goldmann Wittmer analysen øger den kliniske sensitivitet.

Analysens princip

PCR (se de enkelte analyser):

GW: Der udregnes en ratio mellem forholdet af specifikke antistoffer i hhv. serum og intraokulær væske i forhold til total immunglobulin indholdet i de 2 væsker.

Forhøjet ratio understøtter, at der er lokalproduktion af specifikke antistoffer i øjet.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Mastemix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 2100
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

Intraokulær antistof syntese 

Bestillingskode

SVI00014 (NB! Øjenkammervæske eller væske fra corpus vitreum)
SVI00015 (NB! Øjenkammervæske eller væske fra corpus vitreum)
SVI00016 (NB! Blod)
SVI00017 (NB! Blod)
591351000100000 Intraokulær antistofsyntese (HSV, VZV, CMV) - Fuldblod
591351000900000 Intraokulær antistofsyntese (HSV, VZV, CMV) - Serum
591351001000000 Intraokulær antistofsyntese (HSV, VZV, CMV) - Serum eller koagelblod
591356020010063 Intraokulær antistofsyntese (HSV, VZV, CMV) - Væske - Øjenkammer
591356020010084 Intraokulær antistofsyntese (HSV, VZV, CMV) - Væske - Corpus vitreum
591361000100000 Intraokulær antistofsyntese (HSV, VZV, CMV, Toxoplasma) - Fuldblod
591361000900000 Intraokulær antistofsyntese (HSV, VZV, CMV, Toxoplasma) - Serum
591361001000000 Intraokulær antistofsyntese (HSV, VZV, CMV, Toxoplasma) - Serum eller koagelblod
SVI00019 (NB! Øjenkammervæske eller væske fra corpus vitreum)
SVI00018 (NB! Blod)
591371000100000 Intraokulær antistofsyntese (Rubella) (røde hunde) - Fuldblod
591371000900000 Intraokulær antistofsyntese (Rubella) (røde hunde) - Serum
591371001000000 Intraokulær antistofsyntese (Rubella) (røde hunde) - Serum eller koagelblod
591376020010063 Intraokulær antistofsyntese (Rubella) (røde hunde) - Væske - Øjenkammer
591376020010084 Intraokulær antistofsyntese (Rubella) (røde hunde) - Væske - Corpus vitreum

Svarkode

591401000100000 Intraokulær antistofsyntese og DNA/RNA (HSV, VZV, CMV, Toxo, Rubella) - Fuldblod
591401000900000 Intraokulær antistofsyntese og DNA/RNA (HSV, VZV, CMV, Toxo, Rubella) - Serum
591401001000000 Intraokulær antistofsyntese og DNA/RNA (HSV, VZV, CMV, Toxo, Rubella) - Serum eller koagelblod
591406020010063 Intraokulær antistofsyntese og DNA/RNA (HSV, VZV, CMV, Toxo, Rubella) - Væske - Øjenkammer
591406020010084 Intraokulær antistofsyntese og DNA/RNA (HSV, VZV, CMV, Toxo, Rubella) - Væske - Corpus vitreum (glaslegeme)
SSI00178 (NB! Øjenkammervæske eller væske fra corpus vitreum)
SSI00180 (NB! Blod)

Pris

Artikel nr. Pris 2024
102218 6.790,00
102219
102221
102222

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Virus PCR

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Bakterier, Parasitter & Svampe
Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00